Tiếp đón và làm việc với PGS. TS. Takahiro Fujioka, Đại học Nagasaki, Nhật Bản

Tiếp đón và làm việc với PGS. TS. Takahiro Fujioka, Đại học Nagasaki, Nhật Bản

Sáng ngày 15/9, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã có buổi tiếp và làm việc với PGS. TS. Takahiro Fujioka, Đại học Nagasaki, Nhật Bản. Tham dự buổi tiếp đón gồm có: PGS.TS. Phạm Khắc Liệu, Q. Trưởng Ban KHCN – QHQT, Đại học Huế; TS. Phan Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học; PGS.TS. Nguyễn Trường Thọ, Trưởng Phòng KHCN – HTQT. Về phía Khoa Môi trường gồm có, TS. Lê Văn Tuấn, Trưởng bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Khoa Môi trường; TS. Đặng Thị Thanh Lộc – … Continued

Sáng ngày 15/9, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã có buổi tiếp và làm việc với PGS. TS. Takahiro Fujioka, Đại học Nagasaki, Nhật Bản.

Tham dự buổi tiếp đón gồm có: PGS.TS. Phạm Khắc Liệu, Q. Trưởng Ban KHCN – QHQT, Đại học Huế; TS. Phan Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học; PGS.TS. Nguyễn Trường Thọ, Trưởng Phòng KHCN – HTQT. Về phía Khoa Môi trường gồm có, TS. Lê Văn Tuấn, Trưởng bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Khoa Môi trường; TS. Đặng Thị Thanh Lộc – Giảng viên, Trợ lý Sau đại học, ThS. Lê Thị Tịnh Chi, Trợ lý TC và NCKH, Khoa Môi trường.

Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu các thông tin về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường. Trên cơ sở hợp tác với Đại học Huế, PGS. TS. Takahiro Fujioka, Đại học Nagasaki, Nhật Bản mong muốn hợp tác với Trường ĐHKH, trước mắt là hợp tác nghiên cứu khoa học và tuyển ứng viên Tiến sĩ liên quan đến tài nguyên nước vào năm 2023.

PGS. TS. Takahiro Fujioka, Đại học Nagasaki, Nhật Bản cũng đã chia sẻ về dự án nghiên cứu. Mục tiêu sẽ phát triển hệ thống xử lý nước và nước thải bền vững, tạo đột phá với kỹ thuật phân tích và xử lý nước thải của Nhật Bản “Development of sustainable water and wastewater treatment systems that can make a break-througth using Japanese water treatment and analytical technologies”.

Loading