NGÀNH HỌC KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Tên chương trình đào tạo:  Kỹ thuật môi trường

Trình độ đào tạo: Kỹ sư

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Loại hình đào tạo: Chính quy

Mã ngành: 7520320

* Đối tượng xét tuyển là các thí sinh tốt nghiệp THPT, hình thức xét tuyển theo học bạ hoặc xét điểm thi THPT 2023. Thí sinh có thể chọn tổ hợp môn có tổng điểm trung bình của 3 môn thi tốt nghiệp hoặc kết quả lớp 12 cao nhất để xét tuyển gồm:

Tổ hợp môn xét tuyển:   

A00: Toán – Lý – Hóa;  

B00: Toán – Hóa – Sinh;  

D07: Toán – Hóa – Tiếng Anh; 

D15; Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh ???

Mục tiêu tổng quát: Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường hướng đến việc đào tạo người học có phẩm chất, đạo đức, chính trị tốt, có kiến thức chuyên môn vững chắc về khoa học công nghệ, kỹ thuật môi trường, có kỹ năng thực hành thành, có khả năng sáng tạo và giải quyết được những vấn đề thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường định hướng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống; người học có thể tiếp tục theo các bậc đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Lý do để chọn học ngành Kỹ thuật Môi trường tại Đại học Khoa học Huế:

Loading