Học liệu mở

Dưới đây là các trang thông tin học phần trong các chương trình đào tạo do giảng viên của Khoa Môi trường phụ trách, được xây dựng để hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập. Mỗi trang thông tin học phần cung cấp đề cương chi tiết, tài liệu học tập, kế hoạch học tập, kết quả đánh giá quá trình học tập, thông tin về giảng viên,…

Giảng viên sẽ cấp quyền truy cập các bài giảng và tài liệu cho sinh viên đăng ký học phần. Tài liệu tải về chỉ sử dụng cho mục đích học tập của cá nhân, không được sử dụng cho mục đích thương mại hay chia sẻ lại trên các trang web khác.

Click vào tên học phần để di chuyển đến trang thông tin học phần tương ứng.

A. Các học phần chương trình đại học

MTR3012. Cơ sở khoa học môi trường
MTR3073. Công nghệ Môi trường
HOC4133. Công nghệ sản xuất sạch hơn
MTR3103. Du lịch và Môi trường
MTR1022. Giáo dục Môi trường đại cương
MTR3032. Hoá học môi trường
MTR4032. Kỹ thuật xử lý khí thải
MTR4022. Kỹ thuật xử lý nước thải
MTR3052/HOC3102. Môi trường lao động và sức khỏe nghề nghiệp

MTK2062. Năng lượng và môi trường
MTS3013. Nhập môn an toàn, sức khỏe và môi trường
MTR5032. Phương pháp nghiên cứu trong Khoa học môi trường
MTR3062. Quan trắc Môi trường
MTR3132. Sản xuất sạch hơn.

B. Các học phần chương trình cao học

…….

Loading