Các đề tài – dự án

Biểu mẫu khoa học và công nghệ

April 20, 2024

Biểu mẫu đề tài KH&CN các cấp Cấp Bộ và cấp Đại học Huế Cấp cơ sở Trường...

Nhóm nghiên cứu

April 20, 2024

Nhóm Nghiên cứu mạnh Đại học Huế về Tài nguyên, Môi trường và Sinh thái vùng ven biển...

Công bố khoa học

April 20, 2024

Năm 2023 Nguyen Bac Giang, Tran Ngoc Tuan, Hoang Cong Tin, Duong Thanh Chung, Tran Ngoc Khanh Ni,...

Đề tài dự án

April 20, 2024

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CÁN BỘ KHOA CHỦ TRÌ (5 năm gần nhất) TT Tên...

Cơ sở vật chất

April 20, 2024

MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU Tên trang thiết...