Quỹ Học bổng khoa

Quỹ học bổng khoa Môi trường (sau đây gọi tắt là Quỹ học bổng) được thành lập nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập khoa (4/2010). Mục đích của quỹ là hỗ trợ, khuyến khích sinh viên trong khoa vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện.

Ngày 11 tháng 4 năm 2011, Trưởng khoa Môi trường đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Quỹ học bổng Khoa Môi trường.

Loading