Đề tài dự án

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CÁN BỘ KHOA CHỦ TRÌ

(5 năm gần nhất)

TT Tên nhiệm vụ Cấp đề tài, dự án Thời gian triển khai
1 Triển khai các mô hình trường học giảm thiểu rác thải nhựa tại 12 trường học trên địa bàn các phường Hương Hồ, Hương Phong, Hương Sơ, Kim Long, thành phố Huế Dự án hợp tác quốc tế (WWF) 2023-2024
2 Triển khai các mô hình trường học giảm thiểu rác thải nhựa tại 9 trường học trên địa bàn các phường/xã Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Nhuận, Phú Dương, thành phố Huế Dự án hợp tác quốc tế (WWF) 2023-2024
3 Nghiên cứu phát triển công nghệ Biofloc dựa trên nguồn vi sinh vật bản địa, nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị Đề tài KHCN cấp tỉnh Quảng Trị 2023-2024
4 Bảo tồn các hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển dưới tác động của các hoạt động phát triển Dự án hợp tác quốc tế 2019-2023
5 Lồng ghép nội dung quản lý rác thải nhựa đại dương vào chương trình giảng dạy đại học (FY23-0102-CA) Dự án “Huế-Đô thị thông minh giảm nhựa” (WWF). 2022-2023
6 Xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Khe Chè và đề xuất giải pháp khắc phục Dự án cấp tỉnh Quảng Trị 2022-2023
7 Dự án EASTEM (Hợp tác Á-Âu trong chương trình đào tạo STEM) Dự án hợp tác quốc tế Eramus+ 2019-2022
8 Đánh giá sự phân bố các loài động thực vật phù du dưới tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản tại đầm Thủy Tú,tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài KHCN Đại học Huế 2021-2022
9 Nghiên cứu phát triển kỹ thuật oxi hoá nâng cao bằng vi bọt khí (MNBs) kết hợp H2O2 ứng dụng khử trùng, xử lý amoni và một số chất kháng sinh trong môi trường nước Đề tài KHCN Đại học Huế 2021-2023
10 Tư vấn xây dựng “Kế hoạch Tổ chức triển khai và quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” do UBND thành phố Huế ban hành (FY22-VN-CAL-0415). Dự án “Huế-Đô thị thông minh giảm nhựa” (WWF) 2022
11 Tư vấn thực hiện nghiên cứu cơ bản tổng thể quản lý chất thải rắn tại Chợ Đông Ba, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. (FY23-0062-CA). Dự án “Huế-Đô thị thông minh giảm nhựa” (WWF) 2022
12 “Đề án tổng thể về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”.  Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Đề án cấp tỉnh 2022
13 Đề án “Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì. Đề án cấp tỉnh 2022
14 Nhiệm  vụ  Điều tra, đánh giá tác động của các dự án điện gió đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2021-2025 và có tính đến năm 2030. Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Quảng Trị 2022
15 Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài KHCN Đại học Huế 2020-2021
16 Tư vấn thực hiện “Xây dựng kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” Dự án hợp tác quốc tế (WWF) 2021
17 Đánh giá kỹ thuật “Nghiên cứu cơ bản tình hình quản lý chất thải rắn đô thị của thành phố Huế” (FY21-VN-MDL-0299). Dự án “Huế-Đô thị thông minh giảm nhựa miền Trung Việt Nam”  (WWF) 2021
18 Đánh giá xã hội đối với hệ thống quản lý chất thải rắn thành phố Huế (FY21-VN-MDL-0300). Dự án “Huế-Đô thị thông minh giảm nhựa miền Trung Việt Nam”  (WWF) 2021
19 Promoting multi-stakeholders’ collaboration on climate ambition in Vietnam Dự án hợp tác quốc tế 2021
20 Phát triển hệ thống xử lý chất thải rắn đô thị trong tương lai của thành phố Huế (FY21-VN-MDL-0301). Dự án “Huế-Đô thị thông minh giảm nhựa miền Trung Việt Nam”  (WWF) 2021
21 Inactivation of Escherichia coli in water using UV radiation Dự án hợp tác quốc tế (Nhật Bản) 2020-2021
22 Nghiên cứu thực trạng rò rỉ rác thải nhựa và tác động đến môi trường vùng phá Tam Giang – Cầu Hai đoạn từ thành phố Huế và vùng mở rộng (FY21-VN-MDL-0325). Dự án “Huế-Đô thị thông minh giảm nhựa miền Trung Việt Nam”  (WWF) 2021
23 Xây dựng mô hình thí điểm truyền thông môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cấp xã của khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn (2019). Đề tài cấp tỉnh Bình Định. 20219-2020
24 Nghiên cứu khả năng khử trùng nước bằng tia cực tím với sự hỗ trợ của thiết bị tạo màng chất lỏng Cấp Đại học Huế 2019-2020
25 Nghiên cứu lượng hoá sinh khối các thảm rong và cỏ vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam bằng dữ liệu ảnh viễn thám đa phổ. (MS: 106.06-2017.340). Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) 2018-2020
26 Renewable energy development potentials in commercial and industrial sector in Danang city and Thua Thien Hue province Dự án hợp tác quốc tế (WWF) 2019-2020
27 Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp keo tụ điện hóa Đề tài KHCN cấp cơ sở 2019-2020
28 Renewable energy development in Vietnam Dự án hợp tác quốc tế (WWF) 2019-2020
29 Nghiên cứu sự biến động của các hệ sinh thái đất ngập nước vùng ven biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam bằng tư liệu ảnh viễn thám và công nghệ GIS Đề tài KHCN cấp Đại học Huế 2018-2020
30 Khả năng thích ứng sinh kế của các hộ dân ven biển với biến đổi khí hậu (Nghiên cứu cộng đồng tại Thừa Thiên Huế). Đề tài KHCN cấp cơ sở 2017-2019
31 Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities. Dự án hợp tác quốc tế (Eramus+) Dự án SAUNAC. Chương trình Erasmus Liên minh Âu Châu Dự án hợp tác quốc tế  Eramus+ 2016-2019
32 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm gìn giữ, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay Mũi Né góp phần phát triển du lịch Bình Thuận Dự án cấp tỉnh (Phú Yên) 2017-2019
33 Enhancement of water disinfection efficiency using UV radiation with the aid of a liquid-film-forming device Dự án hợp tác quốc tế (Nhật Bản) 2018-2019
34 Spatio-temporal Changes of Seagrass Ecosystem in Cu Lao Cham Biosphere Reserve, Central Vietnam in period from 2002 to 2017 Dự án hợp tác quốc tế (Nhật Bản) 2018-2019
35 Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities Dự án hợp tác quốc tế (SAUNAC) 2016-2018
36 Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên sinh vật biển vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.  Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Đề tài KHCN cấp cơ sở 2017-2018
37 Quản lý chất thải rắn phù hợp hướng tới giảm thiểu rủi ro lũ lụt thông qua phục hồi chức năng thoát nước tại các thành phố đô thị nhiệt đới Châu Á. Dự án hợp tác quốc tế (Nhật Bản) 2016-2018
38 Nghiên cứu sự biến động nhiệt độ bề mặt đô thị phục vụ quy hoạch không gian xanh ở thành phố Huế Đề tài KHCN Đại học Huế 2017-2018

 

 

 

Loading