Thông tin chung
  • Theo quyết định số 5993/QĐ-BGD&ĐT/ĐH ngày 29 tháng 12 năm 1999, Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường (KHMT). Ngày 28 tháng 4 năm 2000, Giám đốc Đại học Huế ký Quyết định số 146/QĐ-ĐHH-TCNS về việc thành lập Bộ môn KHMT trực thuộc Trường Đại học Khoa học và giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo Cử nhân KHMT. Ngay năm học 2000 – 2001, Bộ môn KHMT chính thức đi vào hoạt động, với quy mô tuyển sinh gồm 1 lớp hệ chính quy (K.24) và 1 lớp hệ vừa học vừa làm (K.9). Sau 5 năm thành lập, Bộ môn KHMT được nâng cấp thành Khoa Môi trường theo Quyết định số 202/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 28 tháng 3 năm 2005 của Giám đốc Đại học Huế. Kể từ năm học 2006-2007, Khoa Môi trường chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học và tuyển sinh khóa Cao học đầu tiên.
    Sứ mệnh của Khoa Môi trường là đào tạo bậc Tiến sĩ (ngành Khoa học môi trường), Thạc sĩ (bằng Thạc sĩ Khoa học) và 2 ngành bậc Đại học gồm ngành Khoa học Môi trường (bằng Cử nhân Khoa học) và ngành Kỹ thuật Môi trường (bằng Kỹ sư) ; tiến hành các nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường.Mục tiêu đào tạo là trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở về khoa học môi trường, đặc biệt là kiến thức chuyên ngành về quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường và sinh thái môi trường, đủ cho người học sau khi ra trường có thể làm tốt các công việc nghiên cứu, quản lý, vận hành… trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường,…Về tổ chức chuyên môn, Khoa Môi trường có 2 bộ môn:
  • Bộ môn Quản lý Tài nguyên Môi trường và Biến đổi khí hậu
  • Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Môi trường
  • Phòng Thí nghiệm Môi trường cơ sở phục vụ chung cho các hoạt động thực hành môn học của sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên trong khoa.

Hiện tại, Khoa Môi trường có 16 cán bộ viên chức và hợp đồng lao động. Trong đó, đội ngũ giảng viên có 14 người, gồm 3 Phó giáo sư, 5 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ (trong số này 2 đang làm NCS).

Hàng năm, Khoa còn mời một số giảng viên thỉnh giảng là các GS, PGS, TS từ các khoa khác trong trường ĐH Khoa học và các trường thành viên trong ĐH Huế; các trường đại học, viện nghiên cứu ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh giảng dạy một số môn trong chương trình cao học và đại học. Cho đến nay, đã có các giảng viên thỉnh giảng đến từ Trường ĐHKHTN-ĐH Quốc Gia Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Viện Môi trường-Tài nguyên ĐHQG TpHCM,…

Cùng với những nỗ lực tự thân, sự lãnh đạo, hỗ trợ từ phía Đại học Huế, trường Đại học Khoa học, sự cộng tác của các đơn vị và cá nhân trong và ngoài trường đã góp phần tạo ra một sự lớn mạnh thực chất của Khoa Môi trường.

Loading