THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Ngành KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – Mã số: 8440301
Bằng cấp: Thạc sĩ khoa học ngành Khoa học Môi trường

Mục tiêu đào tạoVề kiến thức

Bổ sung và nâng cao kiến thức đã học ở trình độ đại học về cơ sở khoa học môi trường, cập nhật kiến thức về những vấn đề và thành tựu mới của khoa học môi trường, cung cấp kiến thức chuyên sâu về một số lĩnh vực chuyên ngành và định hướng chuyên môn hẹp thuộc khoa học môi trường và một số kiến thức liên ngành cần thiết.

Về kỹ năng

Nâng cao kỹ năng phát hiện, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề môi trường; nắm được phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về một số lĩnh vực của khoa học môi trường; có thể vận dụng những kiến thức và phương pháp được trang bị vào hoạt động quản lý, điều hành, giảng dạy và nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực môi trường.

Về năng lực đầu ra

Người có bằng Thạc sĩ Khoa học Môi trường có thể làm công tác giảng dạy và  nghiên cứu khoa học ở các trường đại học và các viện nghiên cứu; làm chuyên viên ở các Bộ, các Sở liên quan đến công tác quản lý môi trường (Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…); làm cán bộ và chuyên gia môi trường cho các dự án phát triển,…

Người có bằng Thạc sĩ Khoa học Môi trường sẽ được dự tuyển đào tạo bậc Tiến sĩ ở các chuyên ngành môi trường trong và ngoài nước. Hiện Khoa Môi trường đang đào tạo trình độ Tiến sĩ Khoa học Môi trường.

Thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo được thiết kế cho 2 năm học (4 học kỳ) với tiến độ học tập bình thường. Việc đăng ký học vượt, rút ngắn thời gian học sẽ do Hiệu trưởng quyết định và nếu được chấp nhận, chỉ được phép rút ngắn tối đa 1 học kỳ (tức tối thiểu phải theo học 1,5 năm).

Đối tượng dự tuyển

Đối tượng dự tuyển là mọi công dân Việt Nam và công dân nước ngoài thành thạo tiếng Việt, có đủ các điều kiện dự tuyển như quy định ở mục 4 bên dưới.

Điều kiện dự tuyển

Các điều kiện dự tuyển theo quy định tại Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cụ thể:

Về văn bằng

a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành Khoa học Môi trường hoặc các ngành phù hợp như Công nghệ Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường.

b) Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần như Sinh học, Địa lý, Địa chất, Hoá học, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Y học cộng đồng,… phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

Nội dung kiến thức học bổ sung (tên học phần, số tín chỉ) theo từng ngành được nêu ở đây .

Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

Ngư­ời có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành Khoa học Môi trường hoặc các ngành phù hợp như Công nghệ Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn Khoa học hoặc Công nghệ/Kỹ thuật môi trường kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

Có đủ sức khoẻ để học tập.

Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo

Khối lượng kiến thức toàn khóa

Tổng khối lượng kiến thức phải tích lũy trong chương trình là 53 tín chỉ (bao gồm 42 tín chỉ học phần và 11 tín chỉ luận văn tôt nghiệp)

Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện tốt nghiệp theo quy định tại Quy chế đào tạo. Cụ thể, phải đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ; tích lũy đủ 42 tín chỉ các học phần và hoàn thành luận văn tốt nghiệp đạt yêu cầu.

Thang điểm. Thang điểm áp dụng cho mỗi học phần và điểm tích lũy tính theo thang điểm 10 (10/10).

Khung chương trình: mời xem ở đây.

Loading