THẠC SĨ QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngành QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG – Mã số: 8440302

Bằng cấp: Thạc sĩ ngành QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Mục tiêu đào tạo

Về kiến thức

Khung chương trình đáp ứng yêu cầu đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường theo chuẩn đầu ra bậc 7 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam (theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT và Quyết định số 1982/QĐ-TTg), bao gồm: có kiến thức thực tế và lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường; Chương trình giảng dạy kết hợp giữa khoa học xã hội và tự nhiên, với các nghiên cứu thực tế về môi trường bao trùm nhiều lĩnh vực và kiến thức đa ngành, ví dụ như chính sách, hành chính, kinh tế, sức khỏe môi trường hoặc nghề nghiệp, vệ sinh lao động, an toàn, cháy nổ, thực phẩm, và kỹ thuật môi trường.

Về kỹ năng

Nâng cao kỹ năng phát hiện, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề môi trường; nắm được phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về một số lĩnh vực của quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường; có thể vận dụng những kiến thức và phương pháp được trang bị vào hoạt động quản lý, điều hành, giảng dạy và nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường.

Về năng lực đầu ra

Người có bằng Thạc sĩ Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường có thể làm công tác giảng dạy và  nghiên cứu khoa học ở các trường đại học và các viện nghiên cứu; làm cán bộ chuyên trách về quản lý an toàn và sức khỏe môi trường ở các doanh nghiệp; làm chuyên gia, tư vấn viên trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ, hóa chất, bảo vệ môi trường và các ngành liên quan trong nhiều lĩnh vực sức khỏe, vệ sinh, an toàn, cháy nổ, thực phẩm, chất lượng, quản lý, tư vấn và các lĩnh vực liên quan.

Người có bằng Thạc sĩ Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường sẽ được dự tuyển đào tạo bậc Tiến sĩ ở các chuyên ngành môi trường trong và ngoài nước.

Thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo được thiết kế cho 2 năm học (4 học kỳ) với tiến độ học tập bình thường. Việc đăng ký học vượt, rút ngắn thời gian học sẽ do Hiệu trưởng quyết định và nếu được chấp nhận, chỉ được phép rút ngắn tối đa 1 học kỳ (tức tối thiểu phải theo học 1,5 năm).

Đối tượng dự tuyển

Đối tượng dự tuyển là mọi công dân Việt Nam và công dân nước ngoài, có đủ các điều kiện dự tuyển như quy định ở mục 4 bên dưới.

Điều kiện dự tuyển

Các điều kiện dự tuyển theo quy định tại Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cụ thể:

Về văn bằng

a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường hoặc các ngành phù hợp như Khoa học Môi trường Công nghệ Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường.
b) Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần như Khoa học Trái đất, Sinh học, Địa lý, Địa chất, Hoá học, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Y học cộng đồng,… phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

Nội dung kiến thức học bổ sung (tên học phần, số tín chỉ) theo từng ngành được nêu ở đây .

Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

– Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường hoặc các ngành phù hợp như Khoa học Môi trường, Công nghệ Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

– Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn Khoa học hoặc Công nghệ/Kỹ thuật môi trường kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

– Có đủ sức khoẻ để học tập.

– Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo

– Khối lượng kiến thức toàn khóa

– Tổng khối lượng kiến thức phải tích lũy trong chương trình là 63 tín chỉ (bao gồm 51 tín chỉ học phần và 12 tín chỉ luận văn tôt nghiệp)

Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện tốt nghiệp theo quy định tại Quy chế đào tạo. Cụ thể, phải đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ; tích lũy đủ 51 tín chỉ các học phần và hoàn thành luận văn tốt nghiệp đạt yêu cầu.

Thang điểm. Thang điểm áp dụng cho mỗi học phần và điểm tích lũy tính theo thang điểm 10 (10/10).

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH chi tiết .Khung chương trình HSE_2023

Loading