QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên chương trình đào tạo:  Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mã ngành: 7850105

* Đối tượng xét tuyển là các thí sinh tốt nghiệp THPT, hình thức xét tuyển theo học bạ hoặc xét điểm thi THPT 2023. Thí sinh có thể chọn tổ hợp môn có tổng điểm trung bình của 3 môn thi tốt nghiệp hoặc kết quả lớp 12 cao nhất để xét tuyển gồm:

Tổ hợp môn xét tuyển:   

A00: Toán – Lý – Hóa;  

B00: Toán – Hóa – Sinh;  

D07: Toán – Hóa – Tiếng Anh; 

D15; Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh

Mục tiêu đào tạo: Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và tự nhiên, có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thuần thục trong lĩnh vực về An toàn, Sức khoẻ và Môi trường, có khả năng nghiên cứu, quản lý, điều hành và xây dựng hệ thống quản lý An toan, Sức khoẻ và Môi trường, có trách nhiệm với cộng đồng và có năng lực tư duy độc lập, phản biện và sáng tạo.

6 lý do để chọn học ngành Quản lý An toàn, sức khoẻ và Môi trường

Loading