Seminar Khoa Môi trường

Năm học 2023-2024

(Các buổi seminar đã tiến hành, được cập nhật theo tiến độ)

Buổi thứ Người trình bày Thời gian, Địa điểm Chủ đề trình bày Hình thức Ghi chú
1 PGS.TS. Phạm Khắc Liệu
30/11/2023, Phòng KH203
Giới thiệu một số chỉ số đánh giá công bố khoa học và nhà khoa học Seminar khoa học Link tài tài liệu hoặc xem tại đây
PGS.TS. Trần Anh Tuấn Trao đổi về một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành môi trường Seminar khoa học Link tài tài liệu
2 TS. Đường Văn Hiếu
15/3/2024, Phòng Seminar Khoa MT
Một số hướng nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực HSE Seminar khoa học
PGS.TS. Phạm Khắc Liệu Pháp điển trong tra cứu văn bản pháp luật về môi trường và HSE Trao đổi nhanh Link tải tài liệu
3 TS.Trần Ngọc Tuấn
22/3/2024, Phòng Hội thảo Tầng 3, Nhà D
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất với bao bì và sản phẩm nhựa Seminar khoa học Link tải tài liệu
PGS.TS. Phạm Khắc Liệu Nhân Ngày nước Thế giới, thử tìm hiểu về các thực thể của Liên Hợp Quốc Trao đổi nhanh Link tải tài liệu
4 PGS.TS.Hoàng Công Tín
29/3/2024, Phòng Hội thảo Tầng 3, Nhà D
Đánh giá hiện trạng và khả năng lưu trữ cacbon của các thảm cỏ biển ở miền Trung Việt Nam Seminar khoa học
PGS.TS. Phạm Khắc Liệu Sử dụng Google Form và QR code để điểm danh và kiểm tra trong dạy học Trao đổi nhanh Link tải tài liệu
5 NCS. Hoàng Thị Mỹ Hằng 05/4/2024, Phòng Seminar Khoa MT Giới thiệu một số gói phân tích đa biến và phân tích tương quan phổ biến trên R Seminar khoa học
6 Ông Phạm Văn Sơn
(Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam)
20/4/2024, Phòng Hội thảo Tầng 3, Nhà D – Ứng cứu sự cố tràn dầu: kinh nghiệm và thực tiến
– Nghề bảo vệ môi trường – nên theo và gắn bó?
– Seminar khoa học
– Chia sẻ bản thân
7 TS. Lê Công Tuấn 03/05/2024, Phòng Hội thảo Tầng 3, Nhà D Khai thác vi sinh bản địa phục vụ phát triển công nghệ biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị Seminar khoa học
8 TS. Đặng Thị Thanh Lộc
09/5/2024, Phòng Hội thảo Tầng 3, Nhà D
Ứng dụng mô hình photobioreactor – vi bọt khí CO2 trong thu hồi dinh dưỡng và phát triển sinh khối vi tảo Tetraselmis sp. trong nước lợ-mặn
Seminar khoa học chuyên đề “Nghiên cứu nuôi sinh khối vi sinh quang hợp trong môi trường nước mặn” trong khuôn khổ 2 đề tài KHCN cấp Bộ và cấp ĐHH 2023 và luận văn các HV cao học
HV. Nguyễn Công Phúc Lộc Ứng dụng vi tảo biển Tetraselmis spp. xử lý nitơ và photpho trong nước thải nuôi trồng thuỷ sản
TS. Trương Quý Tùng Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn tía Rhodopseudomonas từ các vùng ven biển Thừa Thiên Huế và một số khảo sát sinh trưởng
HV. Lê Thị Phương Chi Khả năng sinh trưởng và xử lý chất hữu cơ, dinh dưỡng của chủng vi khuẩn tía Rhodopseudomonas Julia trong nước thải nuôi trồng thủy sản
TS. Lê Văn Tuấn Một số nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng chất lỏng (LTF) và vi bọt khí (MNBs) trong khử trùng nước
9 ThS. Dương Thành Chung
17/5/2024, Phòng Hội thảo Tầng 3, Nhà D
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Seminar khoa học
PGS.TS. Phạm Khắc Liệu Một số lỗi cần chỉnh sửa trong Giáo trình Giáo dục môi trường đại cương Trao đổi nhanh Link tải tài liệu
10 TS. Nguyễn Bắc Giang
31/5/2024, Phòng Hội thảo Tầng 3, Nhà D
Thoải mái nhiệt Seminar khoa học
PGS.TS. Phạm Khắc Liệu Vài chú ý về công thức ước tính cỡ mẫu điều tra, khảo sát Trao đổi nhanh Link tải tài liệu

 

 

Loading