NGÀNH HỌC KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Tên chương trình đào tạo:  Khoa học Môi trường 

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mã ngành: 7440301

* Đối tượng xét tuyển là các thí sinh tốt nghiệp THPT, hình thức xét tuyển theo học bạ hoặc xét điểm thi THPT 2023. Thí sinh có thể chọn tổ hợp môn có tổng điểm trung bình của 3 môn thi tốt nghiệp hoặc kết quả lớp 12 cao nhất để xét tuyển gồm:

Tổ hợp môn xét tuyển:   A00: Toán – Lý – Hóa;   B00: Toán – Hóa – Sinh;   D07: Toán – Hóa – Tiếng Anh;  D15; Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh

Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học môi trường với 2 chuyên ngành đào tạo (1) Quản lý Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu, và (2) Kỹ thuật môi trường hướng đến mục tiêu đào tạo người học có phẩm chất đạo đức, chính trị; kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn vững chắc; kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm toàn diện để có thể đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp hay tiếp tục theo học các bậc đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ.

6 lý do để chọn học ngành Khoa học Môi trường tại Đại học Khoa học Huế

CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU  KHI TỐT NGHIỆP

 • Giảng viên
 • Cán bộ/chuyên gia nghiên cứu
 • Nghiên cứu viên/chuyên viên phòng thí nghiệm
 • Phóng viên/nhà báo về tài nguyên môi trường
 • Cán bộ công ty cấp thoát nước
 • Cán bộ công ty xử lý nước thải kcn
 • Cán bộ công ty môi trường vệ sinh đô thị
 • Cán bộ công ty cây xanh
 • Cán bộ khu bảo tồn
 • Cán bộ sở tài nguyên và môi trường
 • Chủ doanh nghiệp tài nguyên môi trường
 • Chuyên gia của các tổ chức phi chính phủ

Loading