Thông báo tài trợ dự án từ Trung tâm Pulitzer

Thông báo tài trợ dự án từ Trung tâm Pulitzer

Quỹ tài trợ Hạt giống Tác động (Impact Seed Funding, ISF) là một khoản tài trợ quy mô nhỏ của Trung tâm Pulitzer hỗ trợ các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên và sinh viên các trường đại học. ISF 2024 tập trung vào các chủ đề như rừng nhiệt đới, đại dương và biến đổi khí hậu, đặc biệt nhấn mạnh vào mối liên kết với người lao động và các cộng đồng dễ bị tổn thương. ISF tạo điều kiện cho sự hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề phức tạp và khuyến khích khám phá các giải pháp và đổi mới nhằm giải quyết tác động của các hoạt động của con người đối với rừng nhiệt đới, đại dương và khủng hoảng khí hậu.

ISF năm 2024 dành cho khu vực Đông Nam Á có chủ đề “Mối liên kết giữa Rừng nhiệt đới, Khí hậu và Lao động” (Rainforest, Climate and Labor Nexus).

 

Khoản tài trợ trị giá 3.000 đến 4.000 USD; thời gian thực hiện dự án trong vòng 4 tháng (từ 1/8/2024).

 

Hạn chót nộp đơn là ngày 27 tháng 5 năm 2024.

 

Ứng viên là giảng viên hoặc cán bộ nghiên cứu của một cơ sở giáo dục đại học, khuyến khích dự án có sự hợp tác giữa các ứng viên đến từ nhiều trường khác nhau.

 

Chi tiết mời xem tại các link sau:

 

*Thông tin chung về ISF 2024

* Thông báo ISF dành cho khu vực Đông Nam Á.

 

PKL

Loading