Thông báo seminar khoa học (03/5/2024)

Thông báo seminar khoa học (03/5/2024)

Khoa Môi trường sẽ tổ chức seminar khoa học định kỳ với thông tin như sau:

1. Chủ đề :  Khai thác vi sinh bản địa phục vụ phát triển công nghệ biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị 

 

2. Người trình bày: TS. Lê Công Tuấn (Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học)

 

3. Thời gian: từ 15g30, ngày 03/5/2024 (thứ sáu).

 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà D, số 77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

 

Trân trọng thông báo và kính mời các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên quan tâm đến tham dự.

 

Thông tin liên hệ:

Cô Phan Thị Ánh Nguyệt (Văn thư Khoa Môi trường)

ĐT: 0234.3848977, 0995197939 ; email:  ptanguyet@husc.edu.vn

 

Loading