Khoa Môi trường thông qua Đề cương dự án tốt nghiệp thạc sĩ HSE khóa năm 2022

Khoa Môi trường thông qua Đề cương dự án tốt nghiệp thạc sĩ HSE khóa năm 2022

Ngày 21/4/2024 tại Trường ĐH Khoa học, Khoa Môi trường đã tổ chức họp các Hội đồng thông qua đề cương dự án tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE) khóa năm 2022. Các Hội đồng được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế.

HSE là ngành đào tạo mới của Trường ĐH Khoa học, theo chương trình đào tạo định hướng ứng dụng. Khoa Môi trường là đơn vị phụ trách chuyên môn của chương trình đào tạo. Khóa năm 2022 là khóa tuyển sinh đầu tiên của trường với 5 học viên, tất cả đều là các cán bộ quản lý và kỹ thuật đang làm việc cho các doanh nghiệp, cơ quan, dự án quốc tế và đảm nhận các vị trí việc làm liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 

Sau khi nghe các học viên trình bày đề cương Dự án tốt nghiệp, các thành viên Hội đồng và giảng viên tham dự đã trao đổi, góp ý chi tiết cho nội dung và tên đề tài Dự án, cũng như xem xét sự phù hợp của người hướng dẫn được đề xuất. Các đề tài dự án tốt nghiệp khóa này đều gắn với những vấn đề thực tiễn của đơn vị nơi học viên làm việc và vị trí công việc mà học viên đảm nhận, chủ để liên quan trực tiếp đến HSE như quản lý an toàn lao động, quản lý môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp, quản lý an toàn thực phẩm, hệ thống quản lý HSE… Các đề cương sau khi chỉnh sửa theo kết quả họp các Hội đồng sẽ được sớm trình lên Hiệu trưởng để ban hành Quyết định giao đề tài và người hướng dẫn.

 

Khoa Môi trường đã chủ động định hướng và có các điều chỉnh kịp thời để các Dự án tốt nghiệp thạc sĩ chương trình định hướng ứng dụng có được sự khác biệt so với luận văn tốt nghiệp thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu. Một trong những điểm nổi bật là các dự án tốt nghiệp đều dự kiến được đầu ra là sản phẩm có tính ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp, đơn vị về HSE.

 

Một số hình ảnh tại buổi thông qua đề cương:

 

PGS.TS. Hoàng Công Tín, Trưởng Khoa Môi trường, khai mạc buổi họp các Hội đồng.

 

Toàn cảnh buổi họp thông qua đề cương.

 

Học viên trình bày đề cương Dự án tốt nghiệp.

 

Học viên trình bày dự án tốt nghiệp.

 

Các thành viên Hội đồng xét duyệt đề cương

 

PKL

Loading