TS. Trương Quý Tùng

Giảng viên chính
Nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế

Tiến sĩ (Đại học Shizuoka, Nhật Bản – 2005)
Thạc sĩ (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội – 1997)

Email: truongquytung@hueuni.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Hóa học và Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật xử lý nước cấp – nước thải.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

TS. Trương Quý Tùng sinh năm 1966 tại Thừa Thiên Huế. Năm 1988, TS. Trương Quý Tùng tốt nghiệp cử nhân ngành Hóa học tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Năm 1997, ông tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Hóa học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2005, ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học Môi trường tại Đại học Shizuoka, Nhật Bản. TS. Trương Quý Tùng nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (2011-2015) và Phó Giám đốc Đại học Huế (2015 – 6/2022). Hiện nay TS. Trương Quý Tùng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Trang CSDL KH&CN Đại học Huế https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/423

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Trương Quý Tùng, Miyata, N.,Iwahori, K. (2002), Cassava starch processing wastewater: Potential pollution and role of microorganisms.Japanese Journal of Water Treatment Biology, 38 (3), 117-135.

Trương Quý Tùng, Miyata, N., Iwahori, K. (2003), Selection of filamentous fungi for treatment of synthetic cassava starch processing wastewater containing cyanide. Japanese Journal of Water Treatment Biology, 39, 109-117.

Lê Văn Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc, Trương Quý Tùng, Tề Minh Sơn (2020), Performance of ultrasonic wave and H2O2 as an advanced oxidation process in pre-treatment of landfill leachate using aerated biofilter. Vietnam Journal of Science and Technology, 58 (5A), 1-9.

Lê Văn Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc, Trương Quý Tùng, Nguyễn Thị Ái Nhung, Lê Quang Tiến Dũng (2022), KHẢO SÁT TĂNG THẾ OXI HÓA KHỬ CỦA NƯỚC BẰNG KỸ THUẬT TÍCH HỢP VI BỌT KHÍ, SIÊU ÂM VÀ H2O2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín (Đồng Chủ Biên), Lê Thị Tịnh Chi , Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Giang, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Công Tuấn, Trương Quý Tùng, Dương Thành Chung (2022) Giáo trình Giáo dục môi trường đại cương. Nhà xuất bản Đại học Huế.

GIẢNG DẠY

Hóa học và Kỹ thuật Môi trường