ThS. Lê Thị Tịnh Chi

Giảng viên

Nghiên cứu sinh (Đại học Công nghệ Queensland, Australia)
Thạc sỹ (Đại học Flinders, Australia, 2019)

Email: letinhchi@gmail.com

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

– Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp dựa vào thiên nhiên đến tính bền vững của hệ thống sản xuất nông nghiệp và thực phẩm

– Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng

– Quản lý và Bảo tồn đa dạng sinh học

– Năng lượng sạch

– Quản lý chất thải rắn

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

ThS. Lê Thị Tịnh Chi, giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Quản lý Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. ThS. Lê Thị Tịnh Chi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý môi trường tại Đại học Flinders, Úc. Cô Chi đã nhận được học bổng toàn phần và đang theo học Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Môi trường tại Bộ Môn Sinh học và Khoa học Môi trường, Khoa Khoa học, Đại học Công nghệ Queensland từ tháng 3 năm 2023. Cô Chi có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển liên quan đến quản lý tài nguyên-môi trường, đa dạng sinh học, chất thải rắn và biến đổi khí hậu và hơn 3 năm nghiên cứu và giảng dạy tại Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học về các mảng liên quan nói trên.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Lê Thị Tịnh Chi, Mai Ngọc Châu, Mai Tiến Dũng (2022), Tính tổn thương sinh kế do biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Công nghệ, trường Đại học Khoa học Huế, chuyên san Hoá – Sinh – Khoa học Trái đất, Số 20, 2022 (http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_numbers.php?number_id=48)

Lê Công Tuấn, Trần Văn Thanh Hoà, Đường Văn Hiếu, Lê Thị Tịnh Chi, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Trần Ngọc Tuấn, Phạm Quang Anh Khôi, Trương Văn Đàn, Điều tra hiện trạng sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Công nghệ, trường Đại học Khoa học Huế, chuyên san Hoá – Sinh – Khoa học Trái đất, Số.19, tháng 12/2021 (http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_numbers.php?number_id=45)

Lê Công Tuấn, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Văn Thanh Hoà, Tề Minh Sơn, Lê Thị Tịnh Chi, Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Trần Ngọc Tuấn, Phạm Quang Anh Khôi, Trương Văn Đàn, Tình hình sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191), Tập 130, Số 3D, 2021, pp.131-46. http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253

Lê Thị Tịnh Chi, Trần Anh Tuấn (2020), Đánh giá mức độ tổn thương sinh kế của cộng đồng ven biển do biến đổi khí hậu: trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 4: Môi trường và Phát triển bền vững, 2020, Hà Nội, 21/11/ 2020.

Trần Anh Tuấn, Lê Thị Tịnh Chi (2009). Các tác động tiêu cực của sự gia tăng nhu cầu nước cấp đô thị ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, Số 53, trang 157-162, 10/2019

DỰ ÁN THAM GIA

6/2022-9/2022: Thành viên đề tài tư vấn “Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn tại chợ Đông Ba, thành phố Huế”

6/2021 – 11/2021: Thành viên đề tài hợp tác quốc tế “Nghiên cứu tình hình thất thoát rác thải nhựa từ thành phố Huế và tác động đến môi trường đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”

6/2021 – 11/2021: Thành viên đề tài hợp tác quốc tế “Đánh giá kỹ thuật về hệ thống quản lý chất thải rắn thành phố Huế”

1/2021 – 12/2021: Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở trường ĐH Khoa học, ĐH Huế “Tác động của xâm nhập mặn và hạn hán đến sinh kế của cộng đồng ven biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế”

2019-2020:  Thành viên đề tài cấp tỉnh “Xây dựng mô hình thí điểm truyền thông Môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cấp xã của Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn”

3/2020-6/2022: Thành viên đề tài tư vấn “Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế”

2011 – 2013: Thành viên dự án “Nâng cao năng lực cho các đối tác của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) về biến đổi khí hậu”

2010 – 2013:  Thành viên dự án “Xây dựng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng thông qua bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên tại xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”

2010 – 2011:  Cán bộ dự án “Vận động công chúng tham gia xây dựng quy chế quản lý tài nguyên thiên nhiên thuộc vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam”.

2009: Thực hiện đề tài “Đánh giá tác động của việc gia tăng nhu cầu nước cấp đô thị ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”

2009: Thành viên đề tài “Đánh giá tác động của tiếng ồn đường sắt lên sức khỏe và hoạt động thường ngày của người dân thành phố Huế”

2008: Thành viên nhóm khảo sát nghiên cứu ““Đánh giá nguy cơ bệnh truyền nhiễm qua đường nước liên quan đến lụt lội ở các thành phố của các nước đang phát triển”

GIẢNG DẠY

  • Giáo dục môi trường đại cương
  • Khoa học môi trường
  • Tiếng Anh chuyên ngành
  • Quản lý tai biến và rủi ro môi trường
  • Sản xuất sạch hơn
  • Tâm sinh lý lao động và Ergonomics
  • Biến đổi khí hậu