Hoàng Công Tín

Trưởng Khoa, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Giảng viên cao cấp

Tiến sĩ (Đại học Công nghệ Curtin, Australia; Ngành Môi trường và Nông nghiệp, 2016)
Tu nghiệp Sau thạc sĩ (Viện Khoa học Biển, Bermuda, Vương Quốc Anh, 2010)
Thạc sĩ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2008)
Cử nhân (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2005)

Email: hoangcongtin@hueuni.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

– Sinh thái học thực vật thủy sinh vùng ven biển

– Viễn thám và GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường biển

– Đánh giá tài nguyên sinh vật ven biển phục vụ sử dụng và bảo tồn bền vững.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

– Công nghệ Viễn thám và GIS trong đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái ven biển.
– Nghiên cứu giá trị cảnh quan của các thảm thực vật đầm lầy ngập mặn ven biển.
– Xây dựng CSDL về tài nguyên và môi trường vùng ven biển.
– Mô hình hóa khả năng hấp thụ carbon của các thảm thực vật đầm lầy ngập mặn ven biển.
– Đánh giá nguồn phát sinh và tác động của rác thải nhựa lên môi trường và các hệ sinh thái vùng ven biển.

GIỚI THIỆU

PGS. TS. Hoàng Công Tín hiện đang công tại tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. PGS. Hoàng Công Tín nhận bằng Thạc sỹ về Sinh thái học tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế năm 2008. Tu nghiệp sau cao học về Hải dương học và Viễn thám biển tại Viện Khoa học Biển Bermuda; và nhận bằng Tiến sĩ về Môi trường và Viễn thám biển tại Đại học Công nghệ Curtin, Australia năm 2016. Ông được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2020. Hiện tại là Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học. Hướng nghiên cứu chính là Sinh thái học biển; Viễn thám và GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường biển.

PGS. TS. Hoàng Công Tín đã chủ nhiệm thành công 01 đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) và thành viên chính 02 đề tài Nafosted tài trợ. Chủ trì 01 đề tài nhánh đề tài thuộc Chương trình Công nghệ Vũ trụ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020; thành viên chủ chốt của 01 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. PGS. Tín đã xuất bản 7 sách tham khảo, giáo trình phục vụ đào tạo; tác giả và đồng tác giả của hơn 45 bài báo khoa học; trong đó 20 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành uy tín thuộc danh mục WoS/Scopus. PGS. TS. Hoàng Công Tín hiện đang là Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Huế về Tài nguyên, Môi trường và Sinh thái vùng ven biển.

Google Scholar link https://scholar.google.com/citations?user=OS7eStQAAAAJ&hl=en

ORCID link https://orcid.org/0000-0001-5793-8241

Scopus link https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218909129

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Hoang Cong Tin, Nguyen Tu Uyen, Nguyen Huu Chi Tu, Ngo Huu Binh, Tran Ngoc Khanh Ni (2023), Dynamics of seagrass beds and land use–land cover characteristics in Vietnamese Marine protected areas. Regional Studies in Marine Science, 59: 102749 [SCIE, Q2, IF(2022)=2.166].

Nguyen Huu Chi Tu, Nguyen Tu Uyen, Luong Quang Doc, Le Cong Tuan, Mai Anh Thu, Hoang Cong Tin (2021), Impacts of urbanization and land transitions on seagrass beds in tropical lagoon in central Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 45: 101860 [SCIE, Q2, IF(2019)=1.183].

Hoang C. Tin, Bui T. Phung, Duong V. Hieu (2021), Species biodiversity and distribution of seagrass beds in several coastal areas of central Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 41(1A):101531 [SCIE, Q2, IF(2019)=1.183].

Tran Ngoc Khanh-Ni, Tin Hoang Cong, Vo Trong Thach, Cédric Jamet, Izuru Saizen (2020), Mapping submerged aquatic vegetation along the central Vietnamese coast using multi-source remote sensing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(6), 395; doi: 10.3390/ijgi9060395 [SCIE, Q1, IF(2017)=2.239].

Milica Stojanovic, Margarida L.R. Liberato, Rogert Sorí, Marta Vázquez, Tan Phan-Van, Hieu Duongvan, Tin Hoang Cong, Phuong N. B. Nguyen, Raquel Nieto and Luis Gimeno (2020), Trends and Extremes of Drought Episodes in Vietnam Sub-Regions during 1980–2017 at Different Timescales, Water Journal, 12(3), 813; https://doi.org/10.3390/w12030813 [SCIE, Q1, IF(2017)=2.52].

Hoang Cong Tin, Luong Quang Doc, Ho Thi Thuy Uyen (2020) Quantifying Shoot Density and Biomass of Seagrass Beds in the Central Coast of Vietnam, Journal of Environmental Science and Engineering B, 9:57-20, doi:10.17265/2162-5263/2020.02.002.

Hoang C. Tin, Nguyen T. Uyen, Duong V. Hieu, Tran N. K. Ni, Nguyen H. C. Tu, Izuru Saizen (2019). Decadal dynamics and challenges for seagrass beds management in Cu Lao Cham Marine Protected Area, Central Vietnam, Environment, Development and Sustainability, 22: 7639-7660 [SCIE, Q2, IF(2017)=1.64].

Hoang C. Tin, Tran N.K. Ni, Le V. Tuan, Isuzu Saizen, Robert Catherman (2019), Spatial and temporal variability of mangrove ecosystems in the Cu Lao Cham-Hoi An Biosphere Reserve, Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 27:100550 [Scopus – IF(2017)=1.152].

Nguyen Thi Thien Huong, Tran Anh Tuan, Vo Trong Thach, Hoang Cong Tin (2017), A review of seagrass studies by using satellite remote sensing data in the Southeast Asia: Status and Potential, Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), 55(4C), 148-154.

Tin C. Hoang, Anthony J. Cole, Ravi K. Fotedar, Michael J. O’Leary, Michael W. Lomas, Shovonlal Roy (2016), Seasonal changes in water quality and Sargassum biomass in southwest Australia. Marine Ecology Progress Series, 551: 63-79. doi:10.3354/meps11735.

Hoang C. Tin, Michael W. Lomas, Joji Ishizaka (2016), Satellite-derived estimates of primary production during the Sargasso Sea winter/spring bloom: Integration of in-situ time-series data and ocean color remote sensing observations. Regional Studies in Marine Sciences, 3: 131–143, doi:10.1016/j.rsma.2015.07.002.

Tin, H.C., Garcia, R., O’Leary, M., Fotedar, R. (2016), Identification and mapping of marine submerged aquatic vegetation in shallow coastal waters with WorldView-2 satellite data. Journal of Coastal Research, 75(2): 1287−1291. doi:10.2112/SI75-258.1.

Rodrigo Garcia, John Hedley, Hoang C. Tin, Peter Fearns (2015), A method to analyze the potential of optical remote sensing for benthic habitat mapping. Remote Sensing, 7: 13157–13189. doi: 10.3390/rs71013157

Hoang C. Tin, Michael J. O’Leary, Ravi Fotedar (2015), Remote-sensed mapping of Sargassum spp. distribution around Rottnest Island, Western Australia using high spatial resolution WorldView-2 satellite data. Journal of Coastal Research, 32(6): 1310–1321. doi: 10.2112/jcoastres-d-15-00077.1

H C. Tin, A. Cole, R. Fotedar, M. O’ Leary (2015), Seasonality and distributions of macro-algae Sargassum beds at Point Peron, Shoalwater Islands Marine Park, Western Australia. Journal of Royal Society of Western Australia, 98: 97–98.

GIẢNG DẠY

Đại học

MTK3053 – Công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin môi trường
MTR3013 – Ứng dụng GIS và Viễn thám trong khoa học môi trường
MTK3043 – Xây dựng dự án đô thị thông minh và bền vững
MTR1002 – Môi trường và Con người

Sau đại học

MT.KH.515 – GIS và Viễn thám nâng cao