KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – HỌC MỘT NGÀNH LÀM NHIỀU NGHỀ

CƠ HỘI VIỆC LÀM VỚI CÁC NGÀNH HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG

Sự phát triển kinh tế – xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang tạo ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đe doạ sự sinh tồn của con người và sinh vật trên Trái Đất. Các ngành học về môi trường như Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường… đào tạo nguồn nhân lực từ trình độ đại học trở lên, với kiến thức và kỹ năng cần thiết sẽ đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu các tác động nêu trên, để hướng đến sự phát triển bền vững. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng cử nhân, kỹ sư môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và nhất là các doanh nghiệp vẫn đang khá cao.

Cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp các ngành môi trường:

✅ Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học môi trường ra trường có thể đảm nhiệm công việc ở một số vị trí như sau:
👉 Công chức cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường; Bộ, Sở ngành liên quan khác); chuyên viên tại các đơn vị sự nghiệp về tài nguyên và môi trường (Trung tâm quan trắc môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường, Ban quản lý khu bảo tồn,..).
👉 Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu.
👉 Cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật các phòng, bộ phận về môi trường tại các khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp, công ty dịch vụ môi trường đô thị.
👉 Cán bộ quản lý, chuyên viên chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn và vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp.
👉 Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về tài nguyên môi trường.
👉 Start up và chủ doanh nghiệp về tài nguyên và môi trường…
📌 Khoa môi trường, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế với bề dày phát triển cùng đội ngũ giảng viên kỳ cựu, cơ sở vật chất hiện đại… Là cái nôi nuôi dưỡng biết bao thế hệ sinh viên và là nơi cung cấp nguồn nhân lực các ngành về môi trường dồi dào cho khu vực Duyên hải miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.
☎ Liên hệ Hotline 0949033686 hoặc 0914002111đễ được hỗ trợ tư vấn.

Loading