CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA NGÀNH HSE

Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường (HSE) là ngành đào tạo cán bộ giám sát an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh môi trường tại các doanh nghiệp. Nhiệm vụ của cán bộ HSE là đảm bảo an toàn lao động cho nhân viên của doanh nghiệp tại nơi làm việc và yêu cầu tất cả nhân viên phải tuân thủ các luật, quy định và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn lao động.

 Khối kiến thức trong chương trình đào tạo của các ngành học HSE:

  • Tâm sinh lý lao động và công thái học
  • Đánh giá môi trường, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu
  • Quan trắc môi trường lao động, nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro
  • Quản lý an toàn hóa chất và cháy nổ, an toàn nhiệt, điện và thiết bị
  • Kỹ thuật chiếu sáng, chống nóng, ồn và rung
  • Độc học và bệnh nghề nghiệp
  • Sự cố các công trình xây dựng

Cơ hội việc làm trong lĩnh vực Môi trường

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, theo Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 50 đến dưới 300 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

Theo thống kê đến quý IV năm 2023, cả nước có 217.7000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Sơ bộ có thể thấy nhu cầu cần tối thiểu số lượng cán bộ HSE tương đương số doanh nghiệp đang có của cả nước. Thực tế số lượng sinh viên HSE được các cơ sở đào tạo ra trường đến nay thì mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ tỷ lệ cán bộ lao động được đào tạo đúng ngành HSE. Thị trường việc làm, doanh nghiệp đang khát lao động ngành HSE, đây là cơ hội lớn về việc làm cho sinh viên theo học ngành HSE.

📌 Khoa môi trường, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế với bề dày phát triển cùng đội ngũ giảng viên kỳ cựu, cơ sở vật chất hiện đại… Là cái nôi nuôi dưỡng biết bao thế hệ sinh viên và là nơi cung cấp nguồn nhân lực các ngành về môi trường dồi dào cho khu vực Duyên hải miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.
☎ Liên hệ Hotline 0949033686 hoặc 0914002111đễ được hỗ trợ tư vấn.

Loading