Tiếp đón và làm việc với Tham tán Khoa học từ Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội

Tiếp đón và làm việc với Tham tán Khoa học từ Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội

Ngày 17/7, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có buổi tiếp đón làm việc với GS. TS. Deng Wen Ling, Tham tán, Trưởng phòng Khoa học và Đoàn khách từ Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội.

Cùng tham dự tiếp đoàn có: PGS. TS. Hoàng Công Tín, Trưởng Khoa Môi trường và các giảng viên của Khoa; TS. Nguyễn Quang Đức Tiến, Phó Trưởng Khoa Sinh học và TS. Trần Thị Phương An, Phó Trưởng Phòng KHCN – HTQT.

Ngày 17/7, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có buổi tiếp đón làm việc với GS. TS. Deng Wen Ling, Tham tán, Trưởng phòng Khoa học và Đoàn khách từ Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội.

Cùng tham dự tiếp đoàn có: PGS. TS. Hoàng Công Tín, Trưởng Khoa Môi trường và các giảng viên của Khoa; TS. Nguyễn Quang Đức Tiến, Phó Trưởng Khoa Sinh học và TS. Trần Thị Phương An, Phó Trưởng Phòng KHCN – HTQT.

Tại buổi đón tiếp, PGS. TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng đã hoan nghênh chào mừng Tham tán và đoàn khách từ Văn phòng Kinh tế &Văn hóa Đài bắc đến thăm và làm vệc với Trường. Thầy Hiệu trưởng cũng đã chia sẻ về thông tin về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Trường ĐHKH với các viện, trường Đài Loan.

Tại buổi gặp gỡ, GS. TS. Deng Wen Ling, Tham tán Khoa học, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc đã trao đổi, tìm hiểu và đề xuất các chương trình hợp tác về đào tạo, trao đổi học thuật với mong muốn thúc đẩy cơ hội để kết nối hợp tác giữa Trường ĐHKH với các trường đại học của Đài Loan trong nhiều lĩnh vực.

(Nguồn: husc.edu.vn)

Loading