Thông tin hỗ trợ làm hồ sơ ứng viên GS, PGS

Thông tin hỗ trợ làm hồ sơ ứng viên GS, PGS

Nhằm hỗ trợ cho quý thầy cô là ứng viên GS, PGS trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, Khoa Môi trường xin tổng hợp và giới thiệu các văn bản quy định, biểu mẫu, hướng dẫn, tra cứu tạp chí… dưới đây. Xin click vào các link đính kèm để xem hoặc tải về.

1. Các văn bản quy định, hướng dẫn quan trọng

 

2. Các biểu mẫu (cập nhật theo Công văn số 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022, đã áp dụng cho các năm 2022, 2023)

Toàn bộ biểu mẫu  |  04 Biểu mẫu cho ứng viên

 

3. Danh mục tạp chí được tính điểm của HĐGSNN  Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023

 

4. Các link tra cứu thông tin, kiểm tra tạp chí khoa học khác tại đây.

 

5. Các văn bản khác có liên quan tại đây.

 

6. Website của HĐGSNN tại đây.

 

Thông tin liên hệ:

Phạm Khắc Liệu, Khoa Môi trường | Email: pklieu@hueuni.edu.vn

 

Loading