THÔNG BÁO SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG “TIÊU DÙNG XANH, MUA SẮM XANH – ĐỒNG HÀNH VÌ KHÍ HẬU”

THÔNG BÁO SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG “TIÊU DÙNG XANH, MUA SẮM XANH – ĐỒNG HÀNH VÌ KHÍ HẬU”

Việt Nam đã và đang là một quốc gia có trách nhiệm của thế giới trong “cuộc chiến” giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu; đã sớm đệ trình và cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) theo Thỏa thuận Paris và đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại Hội nghị COP26. Hành động vì khí hậu rất đa dạng, từ chính sách của Chính phủ đến hành động của mỗi người dân, từ chuyển đổi công nghệ sản xuất đến thay đổi … Continued

Việt Nam đã và đang là một quốc gia có trách nhiệm của thế giới trong “cuộc chiến” giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu; đã sớm đệ trình và cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) theo Thỏa thuận Paris và đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại Hội nghị COP26. Hành động vì khí hậu rất đa dạng, từ chính sách của Chính phủ đến hành động của mỗi người dân, từ chuyển đổi công nghệ sản xuất đến thay đổi hành vi sống hàng ngày,… Thanh niên, nhất là sinh viên, học sinh có vai trò rất quan trọng trong tiến trình hành động vì khí hậu, vừa là chủ thể trực tiếp hành động, vừa là nguồn lan tỏa mạnh mẽ nhận thức cho toàn xã hội.
Trong bối cảnh đó và hưởng ứng Ngày Người tiêu dùng xanh 28/9, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (đầu mối là Khoa Môi trường) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam), với sự tài trợ của EPSON Việt Nam, tổ chức sự kiện truyền thông với chủ đề “Tiêu dùng xanh, Mua sắm xanh -Đồng hành vì khí hậu” nhằm lan tỏa thông điệp về trách nhiệm và hành động vì khí hậu, đặc biệt là nhận thức, trách nhiệm thực hành lối sống xanh (thông qua tiêu dùng xanh, mua sắm xanh) đến sinh viên, học sinh.
𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀: “Tiêu dùng xanh, Mua sắm xanh – Đồng hành vì khí hậu”
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: từ 17g30 ngày 13 tháng 9 năm 2023 (thứ tư)
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: Hội trường A1, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế
𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣:
+ Tổng Giám đốc EPSON Việt Nam
+ Đại diện Tổ chức WWF-Việt Nam
+ Lãnh đạo Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
+ Lãnh đạo Trường THPT Chuyên và các đơn vị thuộc trường ĐH Khoa học.
+ Đại biểu một số doanh nghiệp, đơn vị ở địa phương.
+ Sinh viên Trường ĐH Khoa học và học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Khoa học
+ Cơ quan báo chí truyền thông
+ Cán bộ, sinh viên và học sinh quan tâm.
Thông tin chi tiết Chương trình sự kiện.

Loading