Thầy Trần Ngọc Tuấn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Thầy Trần Ngọc Tuấn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2023 thầy Trần Ngọc Tuấn, giảng viên Khoa Môi trường đã bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế ngành Quản lý tài nguyên và môi trường với đề tài “Tối ưu hóa hệ thống quản lý chất thải rắn ở thành phố Huế bằng công cụ đánh giá vòng đời (LCA)”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Văn Thăng.

Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2023 thầy Trần Ngọc Tuấn, giảng viên Khoa Môi trường đã bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế ngành Quản lý tài nguyên và môi trường với đề tài “Tối ưu hóa hệ thống quản lý chất thải rắn ở thành phố Huế bằng công cụ đánh giá vòng đời (LCA)”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Văn Thăng. Đây là bước đánh giá cuối cùng để thầy Tuấn được công nhận học vị Tiến sĩ, sau quá trình hoàn thiện Luận án và đánh giá độc lập của các phản biện kín kể từ khi bảo vệ Luận án cấp cơ sở ngày 27/12/2022.

Hội đồng đánh giá Luận án được thành lập theo Quyết định số 759/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2023 của Giám đốc Đại học Huế do PGS.TS. Hà Văn Hành làm Chủ tịch và thành viên là các nhà khoa học của Đại học Huế, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), Trường ĐH Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Vinh.

Các phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá cao tính mới của chủ đề nghiên cứu và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của luận án cũng như nỗ lực của NCS trong việc thu thập, xử lý một khối lượng lớn tài liệu thông tin, số liệu. Bằng việc sử dụng công cụ đánh giá vòng đời (LCA), Luận án đã đánh giá 5 kịch bản khác nhau về quản lý, xử lý chất thải rắn cho thành phố Huế về khía cạnh tác động môi trường, từ đó đề xuất kịch bản tối ưu cho địa phương. Một số thông tin, số liệu về phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố Huế, về phương pháp LCA của Luận án.. cũng có giá trị tham khảo tốt cho các nghiên cứu khác trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn nói riêng, quản lý môi trường nói chung. Hội đồng cũng đã dành thời gian trao đổi, góp ý cho NCS về cấu trúc, diễn giải nội dung, hình thức trình bày để giúp NCS bổ sung, hoàn thiện bản Luận án.

Kết quả, Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất tán thành Luận án và đề nghị Giám đốc Đại học Huế công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Trần Ngọc Tuấn.

Loading