THAM QUAN TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

THAM QUAN TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Cán bộ Khoa Môi trường đã tham quan một trong số các Trạm Ứng phó sự cố môi trường (Trạm số 29-02 tại Đông Anh, Hà Nội) của Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS). Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và cán bộ, nhân viên của Trạm đã đón tiếp chu đáo và cũng như chia sẻ các vấn đề, giải pháp kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn, thiết thực và … Continued

Cán bộ Khoa Môi trường đã tham quan một trong số các Trạm Ứng phó sự cố môi trường (Trạm số 29-02 tại Đông Anh, Hà Nội) của Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS).
Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và cán bộ, nhân viên của Trạm đã đón tiếp chu đáo và cũng như chia sẻ các vấn đề, giải pháp kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn, thiết thực và hiệu quả trong việc chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố, xử lý ô nhiễm dầu-hóa chất.
Vai trò của các đơn vị ứng phó sự cố môi trường chuyên nghiệp không chỉ ứng cứu khi có sự cố xảy ra mà quan trọng hơn, họ có đủ kiến thức và năng lực huấn luyện, kiểm tra kỹ thuật định kì về an toàn, phòng ngừa sự cố, kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn có thể dẫn đến sự cố.
Đến nay, Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã thiết lập, phát triển một mạng lưới trên 90 trạm ứng phó sự cố môi trường do dầu – hóa chất tại nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ cao trên cơ sở áp dụng sáng tạo phương châm 4 tại chỗ “trang bị tại chỗ, nhân lực tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ”.
Một số hình ảnh:
Chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo và cán bộ nhân viên Trung tâm

Loading