Hội thảo tập huấn “Tác động của thuốc bảo vệ thực vật và đốt hở ngoài trời trong nông nghiệp lên môi trường và sức khỏe cộng đồng ở khu vực miền Trung”

Hội thảo tập huấn “Tác động của thuốc bảo vệ thực vật và đốt hở ngoài trời trong nông nghiệp lên môi trường và sức khỏe cộng đồng ở khu vực miền Trung”

Ngày 13/04/2024, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã phối hợp Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn về “Tác động của thuốc BVTV và đốt hở ngoài trời trong nông nghiệp lên môi trường và sức khỏe cộng đồng ở khu vực miền Trung”.

Dự án Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của đốt ngoài trời và sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật (BVTV) trong nông nghiệp đến biến đổi khí hậu, sức khỏe con người và đa dạng sinh học tại Việt Nam do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) thực hiện thông qua Liên Minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm (GAHP) với sự tài trợ của Bộ môi trường,thực phẩm và nông nghiệp Vương Quốc Anh (DEFRA). Dự án đã phần nào giúp giải quyết các vấn đề rủi ro về sức khoẻ và môi trường do hoạt động đốt rơm rạ và sử dụng hóa chất trong thuốc BVTV trong nông nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu của Hội thảo tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về tác động của thuốc BVTV và đốt hở ngoài trời trong nông nghiệp lêm môi trường và sức khỏe cộng đồng ở khu vực miền Trung. Qua đó nghiên cứu các giải pháp thay thế hoạt động đốt rơm rạ và sử dụng đúng quy trình thuốc BVTV tại Việt Nam.

Tham gia chương trình có học sinh Trường THPT chuyên Khoa học và sinh viên của Trường ĐHKH, Đại học Huế và các khoa, trường trực thuộc Đại học Huế cùng các chuyên gia là PGS. TS. Lê Văn Thăng, PGS. TS. Hoàng Công Tín, ThS. Nguyễn Đinh Huy, ThS. Dương Thành Chung đã chia sẻ, tập huấn cho các bạn học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về các rủi ro trong hoạt động đốt rơm rạ ngoài trời và sử dụng hóa chất trong thuốc BVTV đến môi trường và sức khoẻ cộng đồng như thế nào đồng thời đưa ra các giải pháp thay thế đang áp dụng tại Việt Nam và tiếp cận nguồn tài chính khởi nghiệp, triển khai các giải pháp thay thế thuốc BVTV và đốt ngoài trời.

Một số hình ảnh tại 2 buổi Tập huấn:

TS. Phan Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và PGS.TS Lê Văn Thăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát biểu giới thiệu về hoạt động Tập huấn.

Các chuyên gia tập huấn cho các bạn học sinh, sinh viên về các rủi ro trong hoạt động đốt rơm rạ ngoài trời và sử dụng hóa chất trong thuốc BVTV đến môi trường và sức khoẻ cộng đồng.

 

Các học viên trao đổi và thảo luận nhóm trong buổi tập huấn.

Học viên trình bày bài thảo luận nhóm trong buổi tập huấn.

Trao giấy chứng nhận cho học viên và chụp hình lưu niệm.

 

Loading