TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI HUẾ

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI HUẾ

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn tại thành phố Huế” (thuộc Chương trình Thành phố sạch, Đại dương xanh (CCBO)), Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ công tác xã hội Hàm Long (HLC) phối hợp cùng UBND các phường Thủy Biều, Hương Long, Phường Đúc và Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý và phân loại chất thải rắn” cho người dân và các tổ chức đoàn thể.

Trong chương trình tập huấn, với vai trò phụ trách chuyên môn, Khoa Môi trường đã triển khai các nội dung về quy định luật pháp, thực trạng quản lý chất thải rắn (QLCTR) ở thành phố Huế, cách thức phân loại rác tại nguồn (PLRTN) kết hợp với các phiên thảo luận và thực hành cho các học viên.

Chương trình tập huấn đã diễn ra từ ngày 2/11/2023 đến 4/11/2023 tại UBND 03 phường Thuỷ Biều, Hương Long, Phường Đúc với mục tiêu chính nhằm nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn (QLCTR) bền vững và triển khai hoạt động phân loại rác tại nguồn cho địa phương. Thành phần chính tham gia bao gồm đại diện lãnh đạo UBND phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Tổ dân phố, đại diện hộ gia đình tham gia dự án và đại diện nhóm thu mua phế liệu lưu động (những người thu mua ve chai).

Phát biểu tại các buổi tập huấn, lãnh đạo UBND các phường đều thể hiện mong muốn sau lớp tập huấn những thành viên tham gia sẽ nắm vững các kiến thức cũng như kỹ năng PLRTN, lan tỏa được thông điệp, những hoạt động PLRTN đến cộng đồng. Tiếp lời lãnh đạo UBND các phường, đại diện Trung tâm nghiên cứu và công tác xã hội Hàm Long cũng bày tỏ sự vui mừng và trân trọng với sự phối hợp từ địa phương góp phần vào nâng cao năng lực QLCTR cho các địa phương.

Tại mỗi phường, chương trình tập huấn được thiết kế 5 chuyên đề, với các nội dung xuyên suốt từ những quy định luật pháp liên quan đến QLCTR; quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; nhận diện rủi ro và đảm bảo an toàn trong QLCTR; kiểm toán rác thải sinh hoạt hộ gia đình, cụ thể các chuyên đề như sau:

Chuyên đề 1. Hướng dẫn quản lý chất thải rắn sinh hoạt, PLRTN theo quy định của UBND tỉnh và thành phố Huế. Mục tiêu của chuyên đề giúp các thành viên lớp tập huấn hiểu đúng các khái niệm về chất thải rắn và các quy định, luật pháp của chính phủ của địa phương liên quan đến hoạt động thu gom, phân loại, xử lý cũng như hình thức thu phí, giá đối với chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình.

Chuyên đề 2. Quy trình phân loại, thu gom và vận chuyển rác tại địa phương. Mục tiêu của chuyên đề thể hiện được thực trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn ở thành phố hiện nay cũng như sự điều chỉnh, thay đổi của hoạt động thu gom sau khi triển khai hoạt động PLRTN. Ngoài ra chuyên đề cũng giúp các thành viên tham gia lớp tập huấn hiểu được những thay đổi mà người dân phải thực hiện để đáp ứng hoạt động PLRTN và những lợi ích mang lại từ việc PLRTN.

Chuyên đề 3. An toàn, sức khoẻ, môi trường, sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động theo Kế hoạch giám sát và giảm thiểu tác động môi trường (EMMP). Trong chuyên đề này giảng viên đã giúp học viên nhận diện được mối nguy và cách thức phòng ngừa những tác hại trong quản lý CTR.

Chuyên đề 4. Kế hoạch, phương pháp, thực hành đo lường khối lượng rác thải nhựa, chất thải hữu cơ và các loại rác thải có thể tái chế khác. Mục tiêu của chuyên đề trình bày thực trạng nguồn gốc phát sinh rác thải nhựa và các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa; xác định được loại rác hữu cơ phát sinh trong đời sống sinh hoạt hàng ngày và các nguyên tắc quản lý rác thải hữu cơ.

Chuyên đề 5. Kiểm toán rác thải sinh hoạt hộ gia đình. Chuyên đề đã hướng dẫn thành viên lớp tập huấn thực hiện thu gom và kiểm toán rác thải sinh hoạt hộ gia đình, các hướng dẫn về nhận diện, phân loại và cân xác định khối lượng thành phần từ đó giúp hiểu hơn về cách thức PLRTN. Ngoài ra chuyên đề cũng hướng dẫn người dân các biện pháp an toàn trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Chương trình tập huấn ở cả 3 phường đã diễn ra thành công tốt đẹp khi các học viên đều chuyên chú nghe giảng, trao đổi sôi nổi trong phiên thảo luận, hoạt động tích cực trong phần thực hành và làm việc nhóm. Kết thúc đợt tập huấn, các học viên đại diện từ các phường được trang bị kiến thức, kỹ năng QLCTR và nắm vững kế hoạch PLCTR tại địa phương, thông qua đó nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý và xử lý chất thải rắn một cách hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh tài nguyên ngày càng cạn kiệt và toàn cầu đang đối diện với thách thức ứng phó với biến đối khí hậu hiện nay.

Một số hình ảnh liên quan:

Các giảng viên Khoa Môi trường tham gia giảng dạy trong lớp tập huấn.

Người dân tham gia thực hành và thảo luận trong buổi tập huấn.

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ công tác xã hội Hàm Long (HLC) trao giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn cho người dân các Phường.

Loading