Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Đại học Huế TS. Lê Công Tuấn chủ trì

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Đại học Huế TS. Lê Công Tuấn chủ trì

Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Khoa Môi trường đã tổ chức thành công hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Đại học Huế năm 2020 do thầy TS. Lê Công Tuấn chủ trì. Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở vùng cát của tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện: 2 năm (2020-2021) Các kết quả chính đạt được của đề tài: – Đã khảo sát được tình hình sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát, đánh giá được … Continued

Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Khoa Môi trường đã tổ chức thành công hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Đại học Huế năm 2020 do thầy TS. Lê Công Tuấn chủ trì.

Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở vùng cát của tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian thực hiện: 2 năm (2020-2021)

Các kết quả chính đạt được của đề tài:

– Đã khảo sát được tình hình sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát, đánh giá được tình hình nhiễm vibrio trong ao nuôi tôm;

– Phân lập được 3 chủng vibrio gây bệnh trên tôm và đánh giá mức độ kháng các loại thuốc kháng sinh của các chủng vibrio này.

Loading