MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NĂM 2022

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NĂM 2022

Nhìn lại một số hoạt động Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Phục vụ cộng đồng về các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, của Khoa Môi trường năm 2022. 1. Hoạt động đào tạo đại học: mở mã ngành “Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường” (tháng 2/2022) và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2022-2023. 2. Hoạt động đào tạo sau đại học: tổng kết và trao bằng thạc sỹ ngành Khoa học Môi trường cho 14 học viên Lào tại Trường Đại học Savannakhet, … Continued

Nhìn lại một số hoạt động Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Phục vụ cộng đồng về các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, của Khoa Môi trường năm 2022.

1. Hoạt động đào tạo đại học: mở mã ngành “Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường” (tháng 2/2022) và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2022-2023.
2. Hoạt động đào tạo sau đại học: tổng kết và trao bằng thạc sỹ ngành Khoa học Môi trường cho 14 học viên Lào tại Trường Đại học Savannakhet, CHDCND Lào (tháng 4/2022); tuyển sinh khóa 1 cao học ngành “Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường” (tháng 12/2022).
3. Hoạt động xuất bản giáo trình: đã xuất bản giáo trình “Thực tập Hóa Môi trường” và nghiệm thu 2 giáo trình “Giáo dục môi trường đại cương” và “Quản lý tổng hợp vùng ven bờ” (tháng 7/2022).
4. Hoạt động quảng bá, liên kết đào tạo: tổ chức ký kết hợp tác với 5 doanh nghiệp về đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE), và Khoa học Môi trường (tháng 5/2022).
5. Hoạt động học thuật: tổ chức thành công Hội thảo “Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”; Cầu nối chính, chủ trì hội thảo quốc tế “Tác động của ô nhiễm môi trường đối với đa dạng sinh học và sức khỏe con người” ở miền Trung do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; và Liên minh toàn cầu về sức khoẻ & ô nhiễm (GAHP) tổ chức (tháng 3/2022);
6. Hoạt động nghiên cứu khoa học: nghiệm thu thành công 1 đề tài Nafosted, 1 đề tài cấp Đại học Huế; đăng ký mới 2 đề tài cấp ĐH Huế và cấp Bộ GD&ĐT; cán bộ của Khoa đã công bố 19 bài báo trên các tạp chí trong nước và 01 kỷ yếu hội thảo trong nước; 10 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín với vai trò là tác giả chính và thành viên tham gia.
7. Hoạt động dự án – hợp tác quốc tế: thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tác động của các dự án điện gió đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2021-2025 và có tính đến năm 2030” (tháng 4-12/2022); và dự án 3 – “Môi trường và Sinh thái đầm phá” thuộc Chương trình VLIR-IUC, ĐH Huế.
8. Hoạt động tư vấn khoa học công nghệ – Phục vụ cộng đồng: tư vấn xây dựng “Kế hoạch Tổ chức triển khai và quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” do UBND thành phố Huế ban hành (tháng 2/2022); “Đề án tổng thể về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030” do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì; và “Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì (tháng 12/2022).
9. Hoạt động sự kiện: tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP), thầy PGS. TS. Trần Anh Tuấn tham dự với vai trò quan sát viên và tham luận viên (tháng 11/2022); Khoa Môi trường là thành viên Ban cố vấn “Nhóm Đối tác Hành động giảm nhựa” của tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 12/2022); Tham gia hội thảo quốc tế trực tuyến về “Các vấn đề môi trường Châu Á” (tháng 9/2022). Tham dự Hội thảo về “Đánh giá rủi ro sức khỏe trong thích ứng với Biến đổi khí hậu” tại Bali, Indonesia do Chương trình JSPS Core-to-Core, Nhật Bản tài trợ (tháng 12/2022).
10. Hoạt động nâng cao nhận thức, tập huấn: tổ chức Cuộc thi tìm kiếm “Sáng kiến truyền thông về rác thải nhựa” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam tài trợ (tháng 10-11/2022); tham gia tổ chức và trình bày tại chuỗi hội thảo tập huấn về “Biến đổi khí hậu, Giảm phát thải khí nhà kính và Tiết kiệm năng lượng” do Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg, Sở Công thương và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức (tháng 9-11/2022). Phối hợp cùng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (HueIDS) đồng tổ chức “Hội thảo tập huấn, truyền thông về NetZero và tiết kiệm năng lượng” do Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom – CHLB Đức tại Việt Nam (FNF) tài trợ (tháng 10/2022).

Loading