MỜI THAM DỰ SEMINAR KHOA HỌC

MỜI THAM DỰ SEMINAR KHOA HỌC

Theo kế hoạch công tác năm học 2023-2024, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, trao đổi học thuật và tăng cường công bố khoa học cho cán bộ, viên chức và người học của Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Khoa Môi trường xin trân trọng kính mời cán bộ, viên chức, nhà khoa học, học viên và sinh viên các đơn vị đến dự buổi Seminar khoa học. Báo cáo số 1: Một số chỉ số đánh giá công bố khoa học và nhà khoa học Người trình bày: PGS. TS. Phạm Khắc … Continued

Theo kế hoạch công tác năm học 2023-2024, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, trao đổi học thuật và tăng cường công bố khoa học cho cán bộ, viên chức và người học của Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Khoa Môi trường xin trân trọng kính mời cán bộ, viên chức, nhà khoa học, học viên và sinh viên các đơn vị đến dự buổi Seminar khoa học.
🌿 Báo cáo số 1: Một số chỉ số đánh giá công bố khoa học và nhà khoa học
Người trình bày: PGS. TS. Phạm Khắc Liệu
Thời gian: 9:00-10:00 thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023.
🌿Báo cáo số 2: Một số từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh thông dụng về môi trường
Người trình bày: PGS. TS. Trần Anh Tuấn
Thời gian: 10:00-11:00 thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023.
🌿 Địa điểm: Phòng Hội thảo KH203, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế)
Trân trọng kính mời cán bộ, viên chức, nhà khoa học, học viên và sinh viên quan tâm tham dự buổi Seminar.

Loading