Khởi động hợp phần dự án “Xây dựng thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn tại thành phố Huế”

Khởi động hợp phần dự án “Xây dựng thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn tại thành phố Huế”

Ngày 13/9/2023 tại thành phố Huế đã diễn ra phiên họp khởi động hợp phần dự án “Xây dựng thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn tại thành phố Huế”. Hợp phần dự án được triển khai bởi Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ công tác xã hội Hàm Long – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Chương trình thành phố Sạch – Đại dương Xanh (CCBO). Nhóm nghiên cứu của Khoa Môi trường đã tham … Continued

Ngày 13/9/2023 tại thành phố Huế đã diễn ra phiên họp khởi động hợp phần dự án “Xây dựng thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn tại thành phố Huế”. Hợp phần dự án được triển khai bởi Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ công tác xã hội Hàm Long – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Chương trình thành phố Sạch – Đại dương Xanh (CCBO). Nhóm nghiên cứu của Khoa Môi trường đã tham gia và trình bày báo cáo tại hội nghị với tư cách nhóm tư vấn kỹ thuật của dự án.

CCBO là chương trình toàn cầu của USAID với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm rác thải đại dương từ các thành phố và được được thực hiện trên 10 quốc gia thuộc Châu Á (bao gồm Việt Nam), Mỹ La-tinh và vùng vịnh Caribe và 25 thành phố (Việt Nam có 4 thành phố là Phú Quốc, Huế, Đà Nẵng và Biên Hòa). Chương trình CCBO tại Huế nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý chất thải rắn tại Huế, hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quản lý chất thải rắn của thành phố; Xây dưng thí điểm mô hình phân loại và tái chế rác tại nguồn cho 2 phường Hương Long và Thủy Biều; Cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật nhằm hỗ trợ thành phố thực hiện mục tiêu quản lý chất thải rắn và rác thải nhựa; Nâng cao năng lực thay đổi hành vi xã hội về phân loại rác, quản lý chất thải rắn cho thành phố Huế.

Đến dự hội nghị có PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bà Grubbs Aler, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Bích Hiền, Giám Quốc gia Chương trình CCBO/USAID, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ông Trần Song, Phó Chủ tịch thành phố Huế, lãnh đạo/đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, lãnh đạo và người dân tham gia dự án của 2 phường Hương Long và Thủy Biều.

Bà Aler Grubbs, Giám đốc Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phát biểu tại khởi động (ảnh: Moitruongvadothi) 

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đến từ các tổ chức, cơ quan quản lý và đại diện công đồng người dân ở 2 phường Hương Long và Thủy Biều đã chia sẻ các thuận lợi, khó khăn trong công tác phân loại rác tại nguồn, các giải pháp tăng cường quản lý hiệu quả chất thải thông qua các mô hình thí điểm cải tiến.

PGS.TS. Hoàng Công Tín, Trưởng nhóm tư vấn của Khoa Môi trường đã trình bày kết quả nghiên cứu về hiện trạng phát sinh và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại 2 phường Hương Long và Thủy Biều. Kết quả nghiên cứu từ 150 hộ gia đình đã cho thấy rác thải hữu cơ chiếm phần lớn trong thành phần rác thải sinh hoạt của người dân, trong đó tỷ lệ rác thải hữu cơ của phường Hương Long là 70% (51% rác vườn, bếp và 19% thức ăn thừa) và phường Thủy Biều là 68% (57% rác vườn, bếp và 11% thức ăn thừa). Kết quả “Thực hành thử nghiệm cải thiện hành vi” (TIPs) ở địa bàn 2 phường cho thấy các hộ đã hiểu và biết được những lợi ích của phân loại rác, sẵn sàng tham gia chương trình phân loại cũng như tham gia vào hoạt động tuyên truyền hoạt động phân loại rác đến các hộ gia đình khác. Bên cạnh đó cũng còn một số hộ (hoặc một số thành viên trong hộ) vẫn chưa nắm rõ được cách thức phân loại rác, sự lo ngại về phương thức thu gom sau phân loại của người dân. Do vậy chương trình cần có các hoạt động cụ thể hỗ trợ người dân cũng như chính quyền địa phương trong việc trang bị cơ sở vật chất, hỗ trợ về kỹ thuật và xây dựng các chương trình truyền thông hiệu quả đến người dân.

PGS. TS. Hoàng Công Tín đại diện nhóm tư vấn Khoa Môi trường trình bày kết quả nghiên cứu

Ngoài phần trình bày của nhóm tư vấn Khoa Môi trường, hội nghị còn được nghe các bài tham luận đến từ đại diện của Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ tài nguyên và Môi trường; Chi cục Bảo vệ Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế…

Kết thúc hội nghị, các đại biểu chứng kiến ký hợp tác triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn ở 2 phường Hương Long và Thủy Biều cũng như sự cam kết hỗ trợ tài chính của CCBO/USAID cho các hoạt động tiếp theo tại thành phố Huế nhằm góp phần xây dựng thành phố Huế ngày càng thêm “xanh – sạch – sáng”.

 

Loading