Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển cao học đợt 2-2024

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển cao học đợt 2-2024

Ngày 02/7/2024, Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học năm 2024 Đại học Huế đã công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển cao học đợt 2 năm 2024, trong đó Ngành Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường (HSE) có 8 thí sinh (danh sách bên dưới).

DS_22024_DDK_XT_HSE

 

Nguồn: https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-xet-tuyen-cao-hoc-dot-2-nam-2024.html

Loading