Ngày Vượt tải của Trái đất ngày càng đến sớm hơn

Ngày Vượt tải của Trái đất ngày càng đến sớm hơn

Mạng lưới Dấu chân Toàn cầu (Global Footprint Network, GFN) vừa công bố ngày 1 tháng 8 sẽ đánh dấu Ngày Vượt tải của Trái đất (Earth Overshoot Day) năm 2024. Hàng năm, vào ngày Ngày Môi trường thế giới 5/6, GFN sẽ công bố Ngày Vượt tải của Trái đất từ kết quả tính toán của mình.

Ngày Vượt tải của Trái đất (Earth Overshoot Day) là ngày mà nhu cầu của nhân loại về tài nguyên sinh thái vượt quá nguồn tài nguyên mà Trái đất có thể tái tạo trong năm đó. Như vậy khả năng tái tạo tài nguyên để cung cấp cho nhu cầu thể giới năm 2024 chỉ đáp ứng được cho đến trước ngày 1 tháng 8.

 

Trong nhiều thập kỷ, dấu chân sinh thái và dấu chân carbon của con người ngày càng tăng lên, trong khi sức tải  sinh học của Trái đất, tức là khả năng tái tạo tài nguyên, đã giảm đáng kể. Điều đó đã dẫn đến Ngày Vượt tải của Trái đất ngày càng đến sớm hơn trong năm, so với ngày muộn nhất là 30 tháng 12 năm 1970. Trong năm đại dịch COVID 2020, ngày này có lùi lại khá đáng kể sang 22 tháng 8, sau đó các năm 2021-2023 nó trờ lại ngày 1 đến 3 tháng 8.

 

 

GFN cũng đã tính Ngày Vượt tải cho từng quốc gia năm 2024. Theo đó, quốc gia có Ngày Vượt tải sớm nhất là Qatar (ngày 11 tháng 2); muộn nhất là Kyrgyzstan (ngày 30 tháng 12). Ngày Vượt tải của Việt Nam là 14 tháng 8.

 

Khái niệm Ngày Vượt tải của Trái đất lần đầu tiên được đề xuất bởi Andrew Simms của Tổ chức nghiên cứu Kinh tế mới của Anh, tổ chức này trở thành đối tác hợp tác với Mạng lưới Dấu chân Toàn cầu năm 2006 để khởi động chiến dịch Ngày Vượt tải của Trái đất đầu tiên. WWF, tổ chức bảo tồn lớn nhất thế giới, đã tham gia Ngày Vượt tải của Trái Đất từ ​​năm 2007.

 

Để tìm hiểu thêm về cách tính toán gày Vượt tải của Trái Đất, xin mới xem ở đây

 

Nguồn: https://www.statista.com/chart/15026/earth-overshoot-day-comes-sooner-every-year/

 

PKL

Loading