Hướng đến Ngày Nước Thế giới 2024: “Nước vì hòa bình”

Hướng đến Ngày Nước Thế giới 2024: “Nước vì hòa bình”

Ngày Nước thế giới (World Water Day) là một sự kiện hàng năm của Liên Hợp Quốc, tổ chức vào ngày 22 tháng 3, được điều phối bởi UN-Water – một cơ chế phối hợp liên cơ quan của Liên Hợp Quốc về nước và vệ sinh. Chủ đề Ngày Nước Thế giới năm nay 2024 là “Nước vì hòa bình” (Water for peace).

Những thông điệp chính cho Ngày Nước Thế giới 2024

  • Nước có thể tạo ra hòa bình hoặc châm ngòi cho xung đột. Khi nước khan hiếm hoặc ô nhiễm, hoặc khi con người đấu tranh để tiếp cận nguồn nước, căng thẳng có thể gia tăng. Bằng cách hợp tác về nước, chúng ta có thể cân bằng nhu cầu về nước của mọi người và giúp ổn định thế giới.
  • Sự thịnh vượng và hòa bình phụ thuộc vào nước. Khi các quốc gia quản lý vấn đề biến đổi khí hậu, di cư hàng loạt và bất ổn chính trị, họ phải đặt hợp tác về nước vào trọng tâm kế hoạch của mình.
  • Nước có thể đưa chúng ta thoát khỏi khủng hoảng. Chúng ta có thể thúc đẩy sự hài hòa giữa cộng đồng và các quốc gia bằng cách đoàn kết xung quanh việc sử dụng nước công bằng và bền vững – từ các công ước của Liên Hợp Quốc ở tầm quốc tế đến các hành động ở cấp địa phương.

 

Một vài con số cần biết về nước

  • 2,2 tỷ người vẫn đang sống mà không có nước uống được quản lý an toàn, bao gồm 115 triệu người uống nước mặt (xem: WHO/UNICEF, 2023)
  • Khoảng một nửa dân số thế giới đang gặp phải tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng trong một khoảng thời gian trong năm (xem: IPCC, 2022).
  • Thảm họa liên quan đến nước đứng đầu danh sách các thảm họa trong 50 năm qua và chiếm 70% tổng số ca tử vong liên quan đến thảm họa (xem: World Bank, 2022).
  • Các vực nước xuyên biên giới chiếm 60% dòng nước ngọt của thế giới, 153 quốc gia có lãnh thổ nằm trong ít nhất 1 trong số 310 lưu vực sông hồ xuyên biên giới và 468 hệ thống tầng chứa nước xuyên biên giới đã kiểm kê (xem: UN-Water, 2023).
  • Chỉ có 24 quốc gia báo cáo rằng các lưu vực xuyên biên giới của họ đã được đặt dưới các thỏa thuận hợp tác (xem: UN-Water, 2021).
  • Báo cáo của Liên Hợp Quốc về nước (UN World Water Development Report) được công bố hàng năm đúng vào Ngày Nước Thế giới (22 tháng 3). Phiên bản năm 2024 sẽ khám phá chủ đề “Nước cho thịnh vượng và hòa bình”.

 

Nguồn: https://www.un.org/en/observances/water-day

 

 

Loading