Tin bài về môi trường

Báo cáo Chất lượng không khí thế giới 2023

Ngày 19/3/2024, IQAir – một công ty Thụy Sĩ vận hành nền tảng thông tin chất lượng không...

Hướng đến Ngày Nước Thế giới 2024: “Nước vì hòa bình”

Ngày Nước thế giới (World Water Day) là một sự kiện hàng năm của Liên Hợp Quốc, tổ...

Phê duyệt quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 07/3/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 224/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch...

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng các sự kiện môi trường tháng 3/2024

Ngày 28/2/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1221/BTNMT-TTTT gửi các bộ, ban...

Những vấn đề môi trường cấp bách hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, nhất là...

Một số vấn đề về môi trường ở Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp

  1. Môi trường ô nhiễm, suy thoái – Vấn đề cấp bách hiện nay đối với toàn...