Tin bài về môi trường

Phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030”

Ngày 03/7/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 587/QĐ-TTg phê duyệt Đề án...

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên đánh thuế phát thải khí nhà kính với gia súc nuôi

Ngày 24/6/2024, Chính phủ liên minh Đan Mạch đã đạt được thỏa thuận sẽ bắt đầu đánh thuế...

Tác động sức khỏe của biến đổi khí hậu ở Châu Âu nhìn từ một báo cáo

Dự án khoa học "Đếm ngược Lancet: Sức khỏe và Biến đổi Khí hậu ở Châu Âu’" (The...

Ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ...

Lịch sử phát thải carbon dioxide

Phát thải carbon dioxide (CO2) từ các hoạt động của con người hiện cao hơn bất kỳ thời...

Ngày Đại dương thế giới 8/6/2024: “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương”

Năm 2008, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận ngày 8 tháng 6 hàng năm là Ngày Đại...

Ngày Vượt tải của Trái đất ngày càng đến sớm hơn

Mạng lưới Dấu chân Toàn cầu (Global Footprint Network, GFN) vừa công bố ngày 1 tháng 8 sẽ...

Bảy cách để phục hồi đất, ngăn chặn sa mạc hóa và chống hạn hán

Nhân Ngày Môi trường Thế giới 2024 với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa...