Thông báo

Thông báo seminar khoa học (31/5/2024)

Khoa Môi trường sẽ tổ chức seminar khoa học định kỳ với thông tin như sau:

Thông báo seminar khoa học (17/5/2024)

Khoa Môi trường sẽ tổ chức seminar khoa học định kỳ với thông tin như sau:

Thông báo Hội thảo khoa học chuyên đề (09/5/2024)

Trong khuôn khổ các đề tài KH&CN cấp Bộ và cấp Đại học Huế năm 2023 do giảng...

Thông báo số 1 – Diễn đàn Quốc tế Công nghệ và Quản lý Xanh 2024 (IFGTM 2024)

Khoa Môi trường - thành viên tổ chức Diễn đàn - xin trân trọng giới thiệu Thông báo...

Thông báo seminar khoa học (03/5/2024)

Khoa Môi trường sẽ tổ chức seminar khoa học định kỳ với thông tin như sau:

Thông báo seminar khoa học (20/4/2024)

Khoa Môi trường trân trọng kính mời quý đại biểu, giảng viên, học viên, sinh viên quan tâm...

Thông báo seminar khoa học (05/4/2024)

Khoa Môi trường tổ chức seminar khoa học định kỳ với thông tin như sau:

Thông báo seminar khoa học (29/3/2024)

Khoa Môi trường tổ chức seminar khoa học định kỳ với thông tin như sau: