Dự án Trường học giảm nhựa

NỘI DUNG TRIỂN KHAI TẠI TRƯỜNG

Mô hình Trường học giảm thiểu rác thải nhựa – Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam”

STT Hoạt động Công việc của thành viên dự án Sự tham gia của nhà trường Sản phẩm bàn giao Biểu mẫu/Ghi chú
1 Cải thiện quản lý chất thải rắn trong trường học – Bàn giao Ngôi nhà xanh và 2 poster truyền thông/1 trường – Hỗ trợ lựa chọn địa điểm đặt 1.1. Ngôi nhà xanh và poster đã được BCN chuẩn bị
2 Kiểm toán rác thải

 

– Thống nhất thời gian dựa trên kế hoạch đã trao đổi trong hội thảo;

– Lập danh sách học sinh và giáo viên tham gia kiểm toán theo mẫu;

– Triển khai hoạt động kiểm toán (5 ngày) gồm hướng dẫn lấy mẫu, phân loại, sử dụng thiết bị, ghi chép dữ liệu. Toàn bộ dụng cụ, thiết bị, biểu mẫu dữ liệu và tài liệu hướng dẫn do BCN dự án cung cấp;

– Giám sát hoạt động nhằm đảm bảo kiểm toán diễn ra chính xác và an toàn;

– Nhập dữ liệu và viết báo cáo kiểm toán tại trường theo mẫu.

– Hỗ trợ lập nhóm học sinh tham gia kiểm toán (10 học sinh);

– Cử giáo viên tham gia kiểm toán (3 giáo viên);

– Bố trí địa điểm thực hiện kiểm toán;

 

2.1. Danh sách học sinh, giáo viên tham gia kiểm toán;

2.2. Bản số liệu gốc và file dữ liệu excel theo mẫu;

2.3. Phiếu kiểm toán tại trường học theo mẫu;

2.4. Báo cáo kiểm toán tại trường học theo mẫu;

– Chụp ảnh làm minh chứng cho dự án (tối thiểu 3 cái);

– Giấy biên nhận kinh phí theo mẫu

– Tải BM_2.1_Danh sach kiem toan

 

 

– Tải BM_2.2_File nhap du lieu kiem toan

 

– Tải BM_2.3_Phieu kiem toan truong hoc

 

– Tải BM_2.4_Bao cao kiem toan rac

– Tham khảo TL_Huong dan kiem toan truong hoc

– Tải Mẫu GBN

3 Lồng ghép giảng dạy

 

– Thống nhất kế hoạch triển khai (thời gian thực hiện, môn học, lớp học, giáo viên giảng dạy);

– Cung cấp danh sách tham gia Lồng ghép theo mẫu;

– Tham gia dự giờ (tối thiểu 4/16 tiết)

– Viết phiếu đánh giá lớp học theo mẫu;

– Trao 32 món quà nhỏ cho học sinh trong 1 học kỳ (2 món/1 tiết x 16 tiết/học kì)

– Lựa chọn lớp, môn, thời gian và Thầy/Cô tham gia triển khai tiết học lồng ghép (4 khối x 4 lớp/khối x 1 tiết/lớp = 16 tiết/trường)

Có thể tham khảo từ Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy lồng ghép giảm thiểu RTN vào chương trình giáo dục phổ thông tại thành phố Huế;

3.1. Cung cấp danh sách tham gia lồng ghép theo mẫu;

– Nội dung lồng ghép ở mỗi tiết học;

3.2. Phiếu đánh giá dự giờ theo mẫu;

– Chụp ảnh làm minh chứng cho dự án (tối thiểu 3 cái/1 tiết học);

– Giấy biên nhận kinh phí theo mẫu

 

– Tải BM_3.1_Danh sach long ghep

– Tải BM_3.2_Phieu danh gia du gio

–  Tải Mẫu GBN

4 Hoạt động ngoại khóa (Năm học 2023 – 2024)
4.1 Sinh hoạt dưới cờ

 

– Thống nhất thời gian thực hiện, nội dung sinh hoạt (2 học kì×2 buổi/học kì đối với trường có 2 buổi chào cờ đầu tuần, 2 học kì×1 buổi/học kì đối với trường có 1 buổi chào cờ đầu tuần) nhằm đảm bảo toàn bộ học sinh đều được tham gia sinh hoạt dưới cờ;

– Trình bày hoặc nhờ cán bộ/ giáo viên của trường trình bày nội dung sinh hoạt trong vòng 15p; Nội dung sinh hoạt thành viên dự án tự chuẩn bị hoặc tham khảo từ tài liệu BCN dự án cung cấp;

– Trao 20 món quà nhỏ cho học sinh tham gia tương tác tại buổi sinh hoạt (10 món quà/buổi x 2 buổi/1 học kỳ);

Hỗ trợ thời gian thực hiện nói chuyện dưới cờ; 4.1. Nội dung bài trình bày (Word hoặc PPT)

– Chụp ảnh làm minh chứng cho dự án (tối thiểu 3 cái);

– Giấy biên nhận kinh phí theo mẫu;

 

– Tham khảo mẫu BM_4.1_Bai noi chuyen duoi co

– Tải Mẫu GBN

4.2 Vẽ tranh (chỉ dành cho trường Tiểu học)

 

Thống nhất thời gian thực hiện sơ loại;

– Lập danh sách tham gia Sơ loại và tham gia chung kết theo mẫu

– Tổ chức sơ tuyển các em để lựa chọn ra 5 học sinh/trường.

 

4.2. Cung cấp danh sách tham gia sơ loại và chung kết theo mẫu;

– Chụp ảnh làm minh chứng cho dự án (tối thiểu 3 cái);

– Giấy biên nhận kinh phí theo mẫu;

– Cung cấp nội dung kèm hình ảnh, video clip minh họa cho ít nhất 1 tin bài/trường về các hoạt động tại trường học để đăng tải trên Fanpage dự án TVA

– Tải BM_4.2_Danh sach ve tranh

– Tải Mẫu GBN

 

4.3 Ngày hội sống xanh (chỉ dành cho THCS) – Thống nhất thời gian và nội dung thực hiện – Hỗ trợ thời gian và địa điểm tố chức ngày hội sống xanh thông qua lồng ghép vào hoạt động của Nhà trường. – Chụp ảnh làm minh chứng cho dự án (tối thiểu 3 cái);

– Giấy biên nhận kinh phí theo mẫu do BCN dự án cung cấp;

– Cung cấp nội dung kèm hình ảnh, video clip minh họa cho ít nhất 1 tin bài/trường về các hoạt động tại trường học để đăng tải trên Fanpage dự án TVA

– Tải Mẫu GBN

Loading