Việc làm

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 (QUATEST 2)

Cần tuyển dụng 2 cán bộ thời vụ phụ trách mảng Môi trường

Cơ hội: tuyển dụng vào chính thức ngay sau khi thử việc 2 tháng

Mức lương thời vụ: 6.000.000 – 7.000.000 VNĐ/tháng

Liên hệ BCN Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế để được giới thiệu và hướng dẫn chỉ tiết.

Loading