Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 002155728
IP của bạn: 44.210.85.190 
Tin tức » 15 năm thành lập khoa 06.12.2022 18:41
THÔNG BÁO (SỐ 2) HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ NHẤT (2010)
19.04.2010 14:35

Hưởng ứng Thông báo số 1 ngày 25/2/2010 về tổ chức “Hội thảo khoa học Khoa Môi trường lần thứ nhất (2010)” nhân kỷ niệm 10 năm thành lập khoa, đã có 27 bài của 41 tác giả gửi về tham gia. Sau khi xem xét, Ban tổ chức quyết định chọn tất cả 27 bài để đăng Kỷ yếu với các chỉnh sửa theo yêu cầu công tác biên tập, đồng thời chọn ra 5 bài tiêu biểu trình bày tại Hội thảo.
Kế hoạch chính thức của Hội thảo Khoa học Khoa Môi trường lần I như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 01 buối (sáng ngày 29 tháng 4 năm 2010)

Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Huế

Lịch trình

9 g 00 – 9 g 10:    Báo cáo đề dẫn của Trưởng khoa

9 g 10 – 9 g 35:    Đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiễm nước mặt do nguồn xả Vedan và khả năng tự làm sạch của sông Thị Vải bằng mô hình MIKE21. Người trình bày: PGS. TSKH. Bùi Tá Long

9 g 35 – 10 g 00: Thực trạng và giải pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Người trình bày:  PGS.TS. Lê Văn Thăng

10 g 00 – 10 g 25: Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh để nhận diện sự biến động đường bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Người trình bày:  Th.S. Nguyễn Tiến Hoàng

10 g 25 – 10 g 50: Đặc trưng vi sinh học của quá trình xử lý nitơ kết hợp nitrit hóa bán phần và anammox trong một bể phản ứng. Người trình bày:  TS. Phạm Khắc Liệu

10 g 50 – 11 g 15: Khả năng chỉ thị ô nhiễm hữu cơ của tảo phù du ở sông Ngự Hà, thành phố Huế. Người trình bày:  Học viên cao học Trần Nguyễn Quỳnh Anh

11 g 15 – 11 g 25: Thảo luận về các bài khác trong Kỷ yếu

11 g 25 – 11 g 30: Tổng kết Hội thảo

Đối với các bài không trình bày tại Hội thảo, Ban tổ chức sẽ dành thời gian cuối buổi để trao đổi. Ngoài ra, Ban tổ chức rất hoan nghênh các tác giả trình bày bài của mình dưới dạng poster (trên khổ giấy A0, in dọc) để giới thiệu tại Hội trường.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

ThS. Lê Văn Tuấn_Thư ký Ban tổ chức Hội thảo

Địa chỉ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Huế

Điện thoại: 0543 848 977, 0905 009 669    E-mail: lenntuan@yahoo.com

                                                               

TRƯỞNG KHOA-TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO


TS. PHẠM KHẮC LIỆU


===================
MỤC LỤC CÁC BÀI TRONG KỶ YẾU

 

Lời mở đầu.......................................................................................................

1

1

Đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiễm nước mặt do nguồn xả Vedan và khả năng tự làm sạch của sông Thị Vải bằng mô hình MIKE21 - Bùi Tá Long, Nguyễn Thị Thái Hòa.........................................................................................

3

2

Áp dụng mô hình QUAL2k đánh giá diễn biến chất lượng nước dòng chính sông Hương - Nguyễn Bắc Giang.....................................................................

8

3

Bước đầu áp dụng kiểm toán môi trường đối với một số làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế - Nguyễn Bắc Giang..................................................

14

4

Quản lý nhu cầu nước nông nghiệp vùng duyên hải miền Trung – Trần Anh Tuấn...................................................................................................................

18

5

Hiệu quả sử dụng năng lượng ở Nhật Bản và một số bài học kinh nghiệm – Trần Anh Tuấn...................................................................................................

22

6

Thực trạng và giải pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy..

27

7

Mô hình sinh thái công nghiệp bài học kinh nghiệm cho khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế - Lê Thị Phương Chi........................................................

33

8

Đề xuất giải pháp xây dựng mô hình nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Huế – Lê Thị Phương Chi.................................................................

38

9

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS góp phần nâng cao công tác quản lý chất thải rắn tại thành phố Huế – Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Văn Thăng,Lê Bảo Tuấn......

43

10

Xác định hệ số phát thải và khối lượng riêng của chất thải rắn ở xã Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ công tác thu gom vận chuyển – Trần Ngọc Tuấn, Lý Thành Trung...............................................

48

11

Đặc trưng ô nhiễm và khả năng xử lý nước thải chợ Bến Ngự, Huế bằng hệ thống lọc sinh học có lớp đếm ngập nước – Phạm Khắc Liệu, Nguyễn Hiến Thuận, Văn Thị Thu Hằng..................................................................................

51

12

Đặc trưng vi sinh học của quá trình xử lý nitơ kết hợp nitrit hóa bán phần và anammox trong một bể phản ứng – Phạm Khắc Liệu, Kenji Furukawa............

55

13

Xử lý nước rỉ rác bằng tác nhân UV–Fenton trong thiết bị gián đoạn Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Khánh Tuyền, Phạm Khắc Liệu............

61

14

Đánh giá khả năng xử lý nước thải sản xuất tinh bột sắn của một số chủng vi nấm – Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn....................

67

15

Khảo sát ảnh hưởng của các thông số vận hành lên hiệu quả xử lý nước thải lò mổ của hệ thống lọc sinh học với lớp đệm ngập nước (SAFB) – Trịnh Thị Giao Chi, Phạm Khắc Liệu................................................................................

72

16

Sorption of Cr(VI) from aqueous solution by peat – Hoang Trong Si, Dinh Quang Khieu, Doan Thi Cuc..............................................................................

77

17

Sử dụng đá ong Quảng Trị để xử lý flo trong nước ngầm – Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Trọng Sĩ, Lê Văn Tuấn...................................................................

83

18

Tổng quan về hiện trạng xử lý nước rỉ rác tại Việt Nam – Dương Thành Chung, Phạm Khắc Liệu....................................................................................

87

19

Distribution of PAHs in water environment – Van Dieu Anh..............................

93

20

Ứng dụng mô hình ước tính phát thải cacbon monoxit (CO) từ hoạt động giao thông và nồng độ CO trong không khí tại khu vực phía nam thành phố Huế – Tôn Thất Hữu Đạt, Văn Diệu Anh...........................................................

99

21

Bước đầu điều tra khu hệ động vật ở thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế – Nguyễn Mộng, Trần Anh Tuấn, Vũ Đình Ba, Đỗ Anh Tuấn, Trương Cảm.....................................................................................

105

22

Xác định các loài vi tảo có khả năng chỉ thị ô nhiễm chất lượng nước tại một số hồ trong Kinh thành Huế – Nguyễn Thị Hồng, Đường Văn Hiếu..................

109

23

Khả năng chỉ thị ô nhiễm hữu cơ của tảo phù du ở sông Ngự Hà, thành phố Huế – Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Lương Quang Đốc........................................

114

25

Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá các loại hình nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế – Nguyễn Mộng................................................................

119

25

Nhận thức về biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó của cộng đồng ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà và xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Hoàng Ngọc Tường Vân....................................................................................

123

26

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh để nhận diện sự biến động đường bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế – Nguyễn Tiến Hoàng, Nguyễn Đình Hòe.......................

128

27

Một số nguyên nhân gây biến đổi đường bờ ở khu vực cửa Hiển Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Trần Thị Tú, Nguyễn Huy Anh.......................................

133


Khoa Môi trườngGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Quỹ học bổng Khoa 
 Tin bài mới 
 Các chủ đề 

Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com