Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường - Master's Thesis Defense
14.08.2021

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường, khóa năm 2018 (liên kết giữa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường Đại học Savannakhet, Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào)
Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho các học viên cao học ngành Khoa học Môi trường, khóa năm 2018 liên kết giữa Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Savannakhet, Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.
- Thời gian: ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2021

- Địa điểm: Phòng Đa năng, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.  URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=982

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com