Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường (SHE) – Cơ hội việc làm rộng mở
11.08.2021

Công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (𝗦𝗛𝗘) là trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp. Ngành 𝗦𝗛𝗘 (hay HSE) phát triển không ngừng và đi vào nhiều lĩnh vực họat động cũng như cuộc sống hàng ngày để đảm bảo hay bảo vệ con người, thiết bị, tài sản và môi trường sống của con người.

Theo quy định hiện hành, mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, do đó HSE giúp bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về môi trường, bảo vệ danh tiếng, uy tín của doanh nghiệp.

Qua khảo sát tại các trường có đào tạo ngành An toàn - Sức khỏe - Môi trường đều thấy rằng 100% sinh viên chưa ra trường hoặc đang học năm 2 và năm 3 đều đã được các công ty đặt cọc trước và sau khi ra trường. Đối với những sinh viên giỏi và xuất sắc được nhận việc khi đang còn trong quá trình học tập tại nhà trường.

Cán bộ phụ trách công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (𝗦𝗛𝗘) ngày nay khi ra trường có thể dễ dàng tìm được vị trí ổn định trong các nhà máy xí nghiệp trên toàn quốc, do đó thị trường việc làm cho người lao động trong lĩnh vực này có nhiều cơ hội và xu hướng rộng mở.

💚 Thạc sĩ ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường (SHE) - Mã số: 8440302 💥💥💥

Hình thức và thời gian đào tạo:
- Hình thức đào tạo: theo quy chế tín chỉ thông qua giảng dạy trực tiếp (Offline) và 1 phần trực tuyến (Online) TKB linh động.
- Thời gian đào tạo: 1,5 đến 02 năm.

Môn thi đầu vào:
- Cơ sở khoa học môi trường
- Sinh thái học môi trường
- Tiếng Anh

Thời gian thi tuyển: cuối tháng 10/2021
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo tuyển sinh đến ngày 20/9/2021




URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=979

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com