Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Cục Biến đổi khí hậu: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
06.05.2021

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Bảo vệ tầng ô dôn và Phát triển kinh tế các bon thấp đã được phê duyệt, Cục Biến đổi khí hậu thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại 02 Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Cục,

cụ thể như sau:

Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu: 03 chỉ tiêu
 + 01 Hành chính - tổng hợp
 + 01 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ về ứng phó biến đổi khí hậu
 + 01 Triển khai các hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định trong thích ứng với biến đổi khí hậu

Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp: 04 chỉ tiêu
 + 03 Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Phát triển kinh tế các-bon thấp
 + 01 Bảo vệ tầng ô-dôn, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng về bảo vệ tầng ô-dôn và phát triển kinh tế các-bon thấp

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 8g00 ngày 05 tháng 5 năm 2021 đến 17g00 ngày 04 tháng 6 năm 2021 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).Toàn văn Thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục biến đổi khí hậu:URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=969

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com