Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN THANH NIÊN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
24.04.2021

Ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2021, Chương trình tập huấn thanh niên về phát triển năng lượng bền vững 2021 khu vực Bắc Trung Bộ đã được tổ chức ở trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Chương trình tập huấn này được thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), Địa lí thầy Tùng và Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
Chương trình có sự diện hiện của diễn giả, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ và các diễn giả đến từ Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), Địa lí thầy Tùng và Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Chương trình tập huấn đã giúp thanh niên khu vực Bắc Trung Bộ được tìm hiểu các kiến thức về ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam thông qua nhiều hình thức khác nhau như nghe chia sẻ từ diễn giả, chia sẻ câu chuyện ở địa phương và tranh biện. Sau hai ngày diễn ra chương trình, những cá nhân tham gia đã rất tích cực, chia sẻ những thực hành xanh, sáng kiến trong việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng; góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Bên cạnh đó, những thanh niên cũng đã rèn luyện được những kỹ năng cần thiết như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và phản biện khi tham gia chương trình.

Nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị tổ chức và thực hiện, chương trình tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình.

Lắng nghe chia sẻ từ các diễn giả.


Trình bày sáng kiến thanh niên cho phát triển năng lượng bền vững.


Nhận xét các nhóm trình bày.Chụp ảnh lưu niệm.URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=963

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com