Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - ĐỢT 1 NĂM 2021
04.04.2021

KHOA MÔI TRƯỜNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2021

🍀 Mã trường: 𝑫𝑯𝑻
🍀 Các ngành đào tào:
✍ 𝑵𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝑴𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 (𝒎𝒂̃ 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝟕𝟒𝟒.𝟎𝟑.𝟎𝟏)
✍ 𝑵𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝑲𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑴𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 (𝒎𝒂̃ 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝟕𝟓𝟐.𝟎𝟑.𝟐𝟎)

🍀 Phương thức xét tuyển: Học bạ, kết quả thi THPT, tuyển thẳng (theo quy định)
🍀 𝐓𝐨̂̉ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐱𝐞́𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧:
     𝐀𝟎𝟎: Toán – Lý – Hóa
     𝐁𝟎𝟎: Toán – Hóa – Sinh
     𝐃𝟎𝟕: Toán – Hóa – Tiếng Anh
     𝐃𝟏𝟓: Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh

🍀 Thời gian đăng ký xét tuyển đợt 1: từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/05/2021.

🍀 Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ Web: http://dkxt.hueuni.edu.vn

🍀 Thông tin cơ hội việc làm ngành MÔI TRƯỜNG: http://khoamoitruonghue.edu.vn/vieclammoitruong/

🍀 Thông tin chi tiết cập nhật tại: https://bit.ly/2Qnjgvk


------------------------------------------------
𝗞𝗵𝗼𝗮 𝗠𝗼̂𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴, 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 Đ𝗮̣𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝗞𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̣𝗰, Đ𝗮̣𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝗛𝘂𝗲̂́
“Khai phóng tiềm năng”
Add: 77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế
Email: fes.hus@hueuni.edu.vn
Web: khoamoitruonghue.edu.vn
Fanpage: fb.com/KhoamoitruongDHKHHue
Hotline: 0903 552884 - 0949 033686


URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=958

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com