Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Thông báo về hội thảo - tập huấn kỹ thuật phân tích thủy ngân
18.03.2019

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, Khoa Môi trường và Công ty Nippon Instruments Corporation (NIC) phối hợp tổ chức Hội thảo “Tập huấn kỹ thuật phân tích Thủy ngân trong các mẫu rắn, lỏng, khí”.


Chương trình  Hội thảo - Tập huấn kỹ thuật phân tích Thủy ngân trong các mẫu rắn, lỏng, khí” với các nội dung cơ bản sau:

 

  1. Tên hội thảo: “Tập huấn kỹ thuật phân tích Thủy ngân trong các mẫu rắn, lỏng, khí”
  2. Địa điểm: Phòng hội thảo KH2, Đại học Khoa học Huế
  3. Thời gian (dự kiến): 7h30 đến 17h00 ngày 20/3/2019
  4. Cơ quan tổ chức: Khoa Môi trường, Công ty NIC
  5. Mục đích : Giới thiệu các giải pháp, thiết bị phân tích mới và tăng cường năng lực phân tích thủy ngân trong các đối tượng môi trường đất, nước, không khí cho cán bộ phòng thí nghiệm của các Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường.
  6. Nội dung chương trình dự kiến (đính kèm bên dưới)
 
Các cá nhân/tổ chức đăng ký tham gia  xin email về địa chỉ: dvhieu@gmail.com

Trân trọng kính báo.


 


URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=877

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com