Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Seminar: Giới thiệu cơ hội học tập tại ĐH Okayama (Nhật Bản) và một số hướng nghiên cứu liên quan đến môi trường
12.12.2017

Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Huế sẽ tổ chức buổi seminar khoa học.

Chủ đề: Giới thiệu cơ hội học tập tại ĐH Okayama  (Nhật Bản) và một số hướng nghiên cứu liên quan đến môi trường

Người trình bày:  GS. Chikamori (Đại học Okayama, Nhật Bản) 

Thời gian: từ 15 giờ 00, thứ Tư, ngày 13/12/2017

Địa điểm: Văn phòng Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ

Trân trọng thông báo và kính mời cán bộ, học viên và sinh viên quan tâm đến tham dư ̣./.


KHOA MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐHKH HUẾ
URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=826

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com