Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH VÀ DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2023
30.01.2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Kế hoạch số 1867/KH-ĐHH ngày 27/12/2022 của Đại học Huế về công tác tuyển sinh năm 2023, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học năm 2023, cụ thể như sau:
1. Tuyển sinh cao học 2 ngành

+ Ngành: Khoa học môi trường – Mã số: 8440301

+ Ngành: Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE) – Mã số: 8440302

* Thời gian đào tạo: từ 1,5 năm đến 2 năm

* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
* Thời gian xét tuyển: được tổ chức 4 đợt (đợt 1, 2, 3 và 4) vào các tháng 3, 6, 9 và 12 năm 2023.

2. Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ

Ngành Khoa học môi trường – Mã số: 9440301

Thời gian đào tạo:

* Đào tạo tiến sĩ: 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 04 năm đối với người có bằng đại học theo hình thức tập trung toàn thời gian.
* Đào tạo dự bị tiến sĩ: tối đa 02 năm (24 tháng).

* Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 10 của các tháng chẵn trong năm 2023.
* Thời gian xét tuyển: trong khoảng thời gian 15 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ.

Chi tiết thông báo tuyển sinh:

 + Thông báo tuyển sinh cao học

 + Thông báo tuyến sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

ĐT: 0234.3837380 | Email: dtsdh.huc@husc.edu.vn |  husc.hueuni.edu.vn/saudaihoc

PGS. TS. Hoàng Công Tín (0949033686) hoặc  TS. Đặng Thị Thanh Lộc (0914050514)

 
URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1058

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com