Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

KHOA MÔI TRƯỜNG THAM GIA DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XANH (IFGTM) 2022
30.10.2022

Diễn đàn Quốc tế Công nghệ và Quản lý xanh (International Forum on Green Technology and Management – IFGTM) là một diễn đàn khoa học thường niên của Mạng lưới Nghiên cứu Quản lý và Công nghệ xanh (Consortium for Green Technology, Management and Research – CGTMR) với 20 thành viên là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về môi trường của Việt Nam và một số nước trong khu vực.

Năm 2022, các đề tài tham dự, trao đổi và thảo luận tại Diễn đàn với chủ đề "The emerging pollutants, environmental management solutions and advanced treatment technologies". 
 
Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế là đơn vị thành viên của Diễn đàn từ năm 2013 đến nay và đã đăng cai tổ chức thành công hội thảo IFGTM năm 2015.
 
Việc tham gia vào Mạng lưới Nghiên cứu Quản lý và Công nghệ xanh và Diễn đàn Quốc tế công nghệ và Quản lý xanh là cơ hội cho cán bộ giảng viên học tập và trao đổi, mang những xu hướng nghiên cứu mới trên thế giới ứng dụng vào giảng dạy cho sinh viên.
 
 
Thông tin về Diễn đàn: http://ifgtm.vn/events/The-first-announcement-IFGTM-2022-CALL-FOR-PAPER/583.aspx

 URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1052

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com