Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Công Ty TNHH Tcs - Kỹ Thuật Môi Trường tuyển dụng nhân Viên Kinh Doanh Ngành Môi Trường - An Toàn Lao Động (HSE)
19.09.2022

Công Ty TNHH Tcs - Kỹ Thuật Môi Trường tại Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động, xử lý nước thải và tư vấn hồ sơ môi trường đang tuyển dụng các vị trí về ngành Môi trường, đặc biệt là nhân viên Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Môi Trường - An Toàn Lao Động (HSE)URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1047

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com