Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001869199
IP của bạn: 3.236.214.19


 
Thư viện 08.05.2021 20:18


Trang đầu » Nghị định » Nghị định về đánh giá môi trường chiến lược, ĐTM, cam kết BVMT

Xem file

Nghị định về đánh giá môi trường chiến lược, ĐTM, cam kết BVMT

Tác giả: Thủ tướng Chính phủ   
Ngày đăng: 09.05.2011 08:23
Dung lượng: 0 bytes
Xếp hạng: 0.0/0
Đã tải: 52
Miêu tả:
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Nghị định gồm 5 chương; trong đó, Chương I (Những quy định chung), quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Chương II (Đánh giá môi trường chiến lược), quy định đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và các hình thức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; thời điểm thực hiện và yêu cầu về việc sử dụng kết quả đánh giá môi trường chiến lược; nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thẩm định...

Chương III (Đánh giá tác động môi trường), quy định đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Ở chương IV (Cam kết bảo vệ môi trường), Nghị định quy định về đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; thời điểm đăng ký bản cam kết; quy trình đăng ký bản cam kết... Chương V (Điều khoản thi hành) quy định chế độ tài chính cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; trách nhiệm thi hành...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/6/2011 và thay thế các quy định tại các Điều 6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; quy định tại các khoản 3,4,5,6,7,8,9, và 10 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Gửi qua Yahoo Messenger
Đánh giá:
 

 

[ Quay lại | Trang chính ]
_TOPPAGE
 Luận văn - Khóa luận 

Open all | Close all
 Danh mục tài liệu 
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com